• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Riskbedömning och beslutsfattande är avgörande inom polis- och säkerhetssektorn

Dessa situationer innebär ofta hög risk och kräver snabbt beslutsfattande. Det är därför viktigt att personalen inom sektorn är väl förberedda för att hantera dem på ett professionellt och effektivt sätt, eftersom dålig hantering kan få stora konsekvenser. Kraven på personalen inom rättssektorn ökar ständigt, det skriver Ole Andre Bråten och Anette Falkum, författare till "Handbok i konflikthantering för rättssektorn - riskbedömning och beslutsfattande i första linjen".

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.

Hur stor är risken?

Ett exempel är när en grupp personer samlas på ett torg och polisens första patrull anländer. Om stenar kastas mot polisen och en nyutbildad polisavdelning avfyrar ett vapen som träffar en 15-årig pojke kan situationen eskalera och videon som visar händelsen kan spridas i sociala medier, vilket i sin tur kan utlösa stora upplopp.

I en annan situation står en hotfull person utanför ett köpcentrum. En säkerhetsvakt observerar personen, men flera barn i en slumpmässig passerande skolklass skadas av den psykiskt sjuka personen som använder en kniv för att skada flera personer. Säkerhetsbolaget får kritik för att inte ha agerat och polisen blir inte informerad.

I en tredje situation inträffar en explosion vid en idrottsevenemang. Två personer hade lämnat ryggsäckar med explosiver inne på stadion. Dessa personer hade lyckats passera säkerhetskontrollen genom att hävda att de arbetade på stadion. Säkerhetspersonalen får kritik efteråt och flera blir allvarligt skadade.

Riskbedömning baseras på tre faktorer: tillgänglig information, representativitet och psykologisk förankring. Hur upplevde uppringaren gruppen på torget, och vilken erfarenhet har de inblandade av att bedöma sådana situationer? Och inte minst, hur ser polisen på ungdomarna på torget när de anländer? Påminner den ena pojken honom om hans bror?

Vad sägs om personen som har kniven utanför köpcentret? Det visar sig vara en ung kvinna. Personerna som kommer in med ryggsäckarna verkar trevliga och tillmötesgående. Båda visar förfalskade ID-kort för att komma in, men säkerhetspersonalen kände att något inte stämde.

Samhället ställer höga krav och har stora förväntningar

I dessa exempel ser vi behovet av att fokusera både på riskbedömning och beslutsfattande. En bra riskbedömning tar hänsyn till alla relevanta faktorer och kan inkludera allt från att bedöma situationen och miljön till att bedöma personerna som är inblandade och deras historia.

Riskbedömning är en process som noggrant bedömer potentiella risker i en given situation och syftar till att hantera dem på bästa möjliga sätt. Denna process involverar flera aktörer, från operativa centralen som tar emot rapporter om personerna som samlats på torget till patrullen som anländer till platsen.

Dagen efter explosionen vid idrottsevenemanget uppstår en allvarlig gisslansituation i centrala Stockholm. Hur kan polisens förhandlare övertyga personen att släppa gisslan fri? Situationen är fastlåst, och risken är mycket hög.

Det är också viktigt att överväga alla alternativ och möjliga utfall när man bedömer risk, samt att ta hänsyn till de juridiska och etiska aspekterna av beslutet. Beslut som fattas i första linjen, det vill säga i de inledande stadierna av en situation, kan ha stor inverkan på hur situationen utvecklas framåt.

Det är därför viktigt att ha en tydlig och systematisk strategi för riskbedömning och beslutsfattande, så att man kan fatta de bästa besluten i situationer där det kan vara svårt att se klart.

Inom rättssektorn kan en god förståelse för riskbedömning och beslutsfattande i första linjen vara avgörande för att skydda både enskilda individer och samhället som helhet. Det är därför mycket viktigt att ha tillräcklig utbildning och vägledning inom detta område och att använda de bästa tillgängliga resurserna för att säkerställa att man fattar rätt beslut.

Anette Falkum

Beslutsfattande är dock en komplex och kritisk uppgift som ställer höga krav, och den påverkas av hur vi bedömer risk. Tillgänglighet, representativitet och förankring är viktiga faktorer i riskbedömningen. Vi bedömer risk baserat på den information som är tillgänglig för oss och vår kunskap om området. Därför är kvaliteten på utbildningen inom rättssektorn av stor betydelse.

Dessutom tar vi hänsyn till vår erfarenhet, där vi bedömer det vi möter baserat på tidigare erfarenheter. Den sista faktorn är psykologisk förankring, vilket handlar om hur vi uppfattar personerna och den tillgängliga informationen.

Ole Andre Bråten

Utmaningen är att vi ofta måste fatta beslut som kan ha stor betydelse baserat på begränsad erfarenhet och vår intuition. Därför är det avgörande att vi övar och tränar på att hantera olika situationer där vi måste använda olika verktyg. Den viktigaste resursen vi har i sådana situationer är kommunikationen och vår förmåga att förstå situationen.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...