• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Riskbedömning och beslutsfattande är avgörande inom polis- och säkerhetssektorn

Dessa situationer innebär ofta hög risk och kräver snabbt beslutsfattande. Det är därför viktigt att personalen inom sektorn är väl förberedda för att hantera dem på ett professionellt och effektivt sätt, eftersom dålig hantering kan få stora konsekvenser. Kraven på personalen inom rättssektorn ökar ständigt, det skriver Ole Andre Bråten och Anette Falkum, författare till "Handbok i konflikthantering för rättssektorn - riskbedömning och beslutsfattande i första linjen".

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.

Hur stor är risken?

Ett exempel är när en grupp personer samlas på ett torg och polisens första patrull anländer. Om stenar kastas mot polisen och en nyutbildad polisavdelning avfyrar ett vapen som träffar en 15-årig pojke kan situationen eskalera och videon som visar händelsen kan spridas i sociala medier, vilket i sin tur kan utlösa stora upplopp.

I en annan situation står en hotfull person utanför ett köpcentrum. En säkerhetsvakt observerar personen, men flera barn i en slumpmässig passerande skolklass skadas av den psykiskt sjuka personen som använder en kniv för att skada flera personer. Säkerhetsbolaget får kritik för att inte ha agerat och polisen blir inte informerad.

I en tredje situation inträffar en explosion vid en idrottsevenemang. Två personer hade lämnat ryggsäckar med explosiver inne på stadion. Dessa personer hade lyckats passera säkerhetskontrollen genom att hävda att de arbetade på stadion. Säkerhetspersonalen får kritik efteråt och flera blir allvarligt skadade.

Riskbedömning baseras på tre faktorer: tillgänglig information, representativitet och psykologisk förankring. Hur upplevde uppringaren gruppen på torget, och vilken erfarenhet har de inblandade av att bedöma sådana situationer? Och inte minst, hur ser polisen på ungdomarna på torget när de anländer? Påminner den ena pojken honom om hans bror?

Vad sägs om personen som har kniven utanför köpcentret? Det visar sig vara en ung kvinna. Personerna som kommer in med ryggsäckarna verkar trevliga och tillmötesgående. Båda visar förfalskade ID-kort för att komma in, men säkerhetspersonalen kände att något inte stämde.

Samhället ställer höga krav och har stora förväntningar

I dessa exempel ser vi behovet av att fokusera både på riskbedömning och beslutsfattande. En bra riskbedömning tar hänsyn till alla relevanta faktorer och kan inkludera allt från att bedöma situationen och miljön till att bedöma personerna som är inblandade och deras historia.

Riskbedömning är en process som noggrant bedömer potentiella risker i en given situation och syftar till att hantera dem på bästa möjliga sätt. Denna process involverar flera aktörer, från operativa centralen som tar emot rapporter om personerna som samlats på torget till patrullen som anländer till platsen.

Dagen efter explosionen vid idrottsevenemanget uppstår en allvarlig gisslansituation i centrala Stockholm. Hur kan polisens förhandlare övertyga personen att släppa gisslan fri? Situationen är fastlåst, och risken är mycket hög.

Det är också viktigt att överväga alla alternativ och möjliga utfall när man bedömer risk, samt att ta hänsyn till de juridiska och etiska aspekterna av beslutet. Beslut som fattas i första linjen, det vill säga i de inledande stadierna av en situation, kan ha stor inverkan på hur situationen utvecklas framåt.

Det är därför viktigt att ha en tydlig och systematisk strategi för riskbedömning och beslutsfattande, så att man kan fatta de bästa besluten i situationer där det kan vara svårt att se klart.

Inom rättssektorn kan en god förståelse för riskbedömning och beslutsfattande i första linjen vara avgörande för att skydda både enskilda individer och samhället som helhet. Det är därför mycket viktigt att ha tillräcklig utbildning och vägledning inom detta område och att använda de bästa tillgängliga resurserna för att säkerställa att man fattar rätt beslut.

Anette Falkum

Beslutsfattande är dock en komplex och kritisk uppgift som ställer höga krav, och den påverkas av hur vi bedömer risk. Tillgänglighet, representativitet och förankring är viktiga faktorer i riskbedömningen. Vi bedömer risk baserat på den information som är tillgänglig för oss och vår kunskap om området. Därför är kvaliteten på utbildningen inom rättssektorn av stor betydelse.

Dessutom tar vi hänsyn till vår erfarenhet, där vi bedömer det vi möter baserat på tidigare erfarenheter. Den sista faktorn är psykologisk förankring, vilket handlar om hur vi uppfattar personerna och den tillgängliga informationen.

Ole Andre Bråten

Utmaningen är att vi ofta måste fatta beslut som kan ha stor betydelse baserat på begränsad erfarenhet och vår intuition. Därför är det avgörande att vi övar och tränar på att hantera olika situationer där vi måste använda olika verktyg. Den viktigaste resursen vi har i sådana situationer är kommunikationen och vår förmåga att förstå situationen.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...