Om oss/Kontakt

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

Omkring 30 000 personer läser varje nummer av tidningen. Med en annons i Aktuell Säkerhet når du snabbt tusentals beslutsfattare i säkerhetsbranschen! 41 procent av läsarna deltar i beslut om inköp av bevakning och övervakning och nästan lika många i beslut om investeringar av larmsystem och mekaniskt inbrottsskydd.

Aktuell Säkerhet är enligt senaste läsarundersökning en trovärdig, aktuell, inspirerande och nyttig tidning. Den lyfter fram affärsnyttan och utkommer med åtta nummer per år. Eftersom säkerhetsbranschen är dynamisk, håller vi dig också uppdaterad med det senaste på hemsidan.

Jenny Persson
Ansvarig utgivare

Beställ ett gratis provnummer av Aktuell Säkerhet >>

Aktuell Säkerhet utges av Förlaget Aktuell Säkerhet CFSI AB

Ansvarig utgivare:
Jenny Persson
jenny@aktuellsakerhet.se

Vi arbetar med Aktuell Säkerhet:

Publisher: Jenny Persson Tel: 0706-98 03 29 jenny@aktuellsakerhet.se
Chefredaktör: Linda Kante Tel: 0702-66 93 93 linda.kante@aktuellsakerhet.se

Form: Calle Bäckström as@hejaferdinand.se
Form: Emmeli Lundberg as@hejaferdinand.se
Mediasäjare Elias Thomsen  elias@adviser.se

Prenumeration:
Aktuell Säkerhet utkommer åtta gånger om året
Årsprenumeration 370 kr + moms
ISSN 0282-7336
Pressdata: 08-799 63 29
Bankgiro 5841-5662

Prenumerationsärenden:
Pressdata, tfn 08-799 63 29
e-post: aktuellsakerhet@pressdata.se

Förlaget Aktuell Säkerhet är ett helägt dotterbolag till Perssons Förlag AB, som även ger ut branschtidningen MäklarVärlden.

Redaktionsadress:
Aktuell Säkerhet
Drakenbergsgatan 15, 5 tr
117 41 Stockholm

Postadress:
Förlaget Aktuell Säkerhet CSFI AB
Box 9090
111 27 Stockholm