- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Human Firewalls and Security Awareness

With few exceptions, recent major incidents can all be crunched down to one single thing – the human factor. Not “patching” the human firewall...

Många små och medelstora företag förbiser molnets fallgropar

Potentialen i molntjänster är verkligen stor för små och medelstora företag, men de måste också se upp för fallgroparna – särskilt kring många molnlösningars...

Svenska företag behöver enhetliga EU-regler för digital handel

Svenska företag, svensk innovation och svensk entreprenörsanda når stora framgångar, inte minst i Europa. Svenska techbolag och e-handelsföretag är ofta internationellt verksamma från dag...

Handlarnas ansvar att stoppa växande bedrägeriform

Det kommer att bli en ovanlig jul i år, både när det gäller hur vi ska fira själva högtiderna och hur vi ska hantera...

Bara idioter tvingar kvar sin partner

Otryggheten ökar inom alltfler yrkesgrupper och efterfrågan på säkerhet ökar i takt med den trista trenden. Det innebär givetvis möjligheter för oss i säkerhetsbranschen,...

Tre sanningar om ransomware – därför görs det inte tillräckligt mycket

Ransomware-attacker fortsätter att drabba företag av alla storlekar. Nyligen fick två incidenter enorm uppmärksamhet: Gunnebo och Vannepsyk – och även om mycket fortfarande är...

Från låsa till läcka – låt inte den senaste tidens ”tysta” utpressningsattacker leda till...

Att genomföra utpressningsattacker kan vara mycket lönsamt, och det finns ingen brist på ligor som skapat omfattande affärsverksamheter kring fenomenet, inte minst gentemot svenska...

Data måste hanteras säkert även utanför datacentrets fyra väggar

Nära fyra av tio personer inom EU började arbeta på distans under årets första månader, enligt en undersökning från Eurofund. Detta är en jätteförändring och...

Sverige sticker ut som den perfekta platsen för datacenter

På senare år har datacenterindustrin vuxit snabbt i Norden. Enligt det Nordiska Ministerrådet väntas ytterligare kraftig ökning av nordiska datacenter fram till 2025. Sverige...

Skyddar GDPR och Datainspektionen egentligen den enskildes integritet?

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...