• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

I fokus

Sveriges Radio med uppdrag att sända

Sveriges Radio har sedan starten 1925 haft en viktig roll både inom totalförsvaret och det civila försvaret. Det handlar i första hand om att...

Alla fokuskategorier

Ledare: Samhället är inte vad det en gång var

Vi måste förbereda oss på krigstider, det sade ÖB Michael Bydén under Rikskonferensen i januari i år. Uttalandet mottogs varierat - ungdomar på Tiktok...

LEDARE: Våldsvågen – ett reellt problem för hela samhället

Problematiken med våldsvågen är otroligt komplex och består av flera lager. Endera måste fler poliser lockas att tjänstgöra, endera måste skola och socialtjänst vara...

”Vi kan inte ensamma stoppa tillväxten av de unga till de...

Sedan en tid tillbaka har våldsutvecklingen eskalerat i region Stockholm. Leila Baksi menar att denna utveckling även har kopplingar till andra delar av Sverige,...

Tonåringar utnyttjar barn i kriminella nätverk

De äldre tonåringarna rekryterar barn till att sköta den egna narkotikahanteringen i området. För att avancera, och gå från hekto- till kilonivå i narkotikadistributionen,...

”Situationen är ohållbar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.När det gäller den inre säkerheten har på kort tid skjutningar med automatvapen på...

Hallå där Jan Persson, aktuell med boken Klanerna: den systemhotande brottsligheten

Du är aktuell med boken Klanerna: den systemhotande brottsligheten - berätta! – Jag har skrivit boken tillsammans med Johannes Wahlström som är en mycket duktig...

LEDARE: Cyberförsvaret blir allt mer viktigt

Redan 2019 inrättade Försvarsmakten tillsammans med KTH ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Centrats syfte är...

Delning av information som grund till ett starkt cyberförsvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberhoten är påtagliga i det globala cyberlandskapet. Från påverkansoperationer och dataläckor till ransomwareattacker och...

EU-rådet betonar vikten av att ytterligare stärka resiliensen mot cyberhot

Mot denna bakgrund har rådet godkänt slutsatser om cyberförsvar där man betonar att EU och dess medlemsländer ytterligare behöver stärka sin resiliens mot cyberhot och höja sin...

Digitaliseringsminister Erik Slottner: ”Säkra elektroniska kommunikationer och post spelar en vital...

Kan du berätta mer om er miljardsatsning "Avancerad digitalisering" via Vinnova?– Satsningen innebär att regeringen ger Vinnova i uppdrag att från och med i år...

Sverige kan dra lärdomar av cyberkriget i Ukraina

Det är viktigt att den digitala infrastrukturen blir mer robust för det svenska totalförsvaret. I rapporten står att läsa att av de 330 IT-incidenter...

”Företagen måste fundera över sin roll i händelse av höjd beredskap”

Hallå där Johan Sjöberg, ansvarig säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv.Tidigare i vår publicerade MSB en vägledning för aktörer inom totalförsvaret - hur...

FÖRETAGSNYTT

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....