• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

Hallå där Johanna Sollerman, Strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete i Örebro kommun

Och grattis till utmärkelsen Omfamningen som du fick ta emot på konferensen Trygg och Säker som i år gick i Göteborg. Hur känns det så här några dagar efter?

-

Johanna Sollerman när hon tog emot priset på konferensen Trygg och säker.

– Tack! Ja, det har tagit några dagar att hämta sig från förvåningen! Jag är så otroligt glad över nomineringens innehåll och att få bli uppmärksammad för det man arbetar med på ett sådant här sätt, det var en otrolig grupp kompetenta nominerade, så jag är väldigt ödmjuk inför priset.

Är det viktigt med priser och utmärkelser som hyllar branschinsatser?

– Det brottsförebyggande arbetet är ju i dagsläget både aktuellt och har stort fokus i samhällsdebatt, politik, media och allmänhetens medvetande. Jag vet att jag och många brottsförebyggare med mig jobbar hårt och mycket för att se till att kommunen eller myndigheten man arbetar i ska ha kloka val av arbetssätt som fungerar och ger effekt för minskad kriminalitet och ökad trygghet. Att mitt i en vardag av viktiga och ofta tunga frågor få lyfta blicken, och bli uppmärksammad för det arbete man gör, se andras goda arbete ger ju både energi och motivation framåt. Så priset fyller absolut en funktion.

”Jag kan inte tänka mig ett roligare arbete, jag får både i kommunen, med externa parter, lokalt och nationellt vara med och verka och arbeta tillsammans för en god utveckling för min stad och våra medborgare!”

I nomineringen lyfter man bland annat att du bidragit till att utveckla det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå – hur ser det arbetet ut?

– Jag har haft tur som redan tidigt i min yrkeskarriär fått jobba nära forskning och Universitetet här i Örebro. Jag är socionom från grunden, mitt arbete har utgått från hur man använder sig av forskning och kunskap för att minska unga att utveckla en kriminell karriär. De flesta våldsbrotten begås av en ytterst liten grupp, denna grupp har många gemensamma faktorer, så kallade riskfaktorer. Det jag jobbat främst med och brinner för är att för dessa unga identifiera dessa risker, påvisa vilka behov ungdomen har för att minska riskerna samt att ge ungdomen förutsättningar att ta emot stöd och göra en förändring. Numer gör jag mest detta genom att förankra sådant arbete i Örebro kommuns olika förvaltningar som arbetar med unga samt utbildningar för bland annat Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, i en specifik samverkansmodell som heter Sociala Insatsgrupper. (Läs mer om det)

Hur ser ditt arbete ut nu?

– Från 2021 har jag ansvaret för kommunens del av att implementera GVI, Gruppvåldsintervention, en strategi mot grovt och dödligt våld i kriminella grupperingar. Där kommunen arbetar tillsammans med polisen och kriminalvården och lokalsamhället. Arbetet syftar till att minska grovt våld, skjutningar och sprängningar men även att möjliggöra avhopp från kriminella grupper och miljöer. Det finns ju ganska tunn forskning i Sverige om vad som fungerar för att motverka skjutvapenvåld, vi har därför tittat på internationell forskning där teorin bakom GVI så kallad fokuserad avskräckning har en del stöd. 

Det brottsförebyggande arbetet tycker jag man kan beskriva i två delar, situationellt som handlar om att våra allmänna platser och miljöer ska vara fria från brott och upplevas trygga. Samt en socialpreventiv del som handlar om att arbeta mot riskerna för framför allt barn och unga att utveckla kriminalitet och möjliggöra avhopp från kriminell livsstil. Jag är som sagt socionom och kallar mig gärna socialarbetare. På olika sätt så har jag arbetat med målgruppen unga våldsutövare och avhopparstöd hela min yrkestid som socionom. Jag jobbar som brottsförebyggare för att jag är helt övertygad om att det går att motverka kriminalitetsutvecklingen genom att arbeta för att förbättra förutsättningar för barn och unga. När jag för några år sedan gick från socialt arbete till mitt nuvarande arbete med utveckling och strategisk riktning för ett kommunövergripande brottsförebyggande arbete så är ju mitt fokus på att utveckla den socialpreventiva delen. Jag kan inte tänka mig ett roligare arbete, jag får både i kommunen, med externa parter, lokalt och nationellt vara med och verka och arbeta tillsammans för en god utveckling för min stad och våra medborgare!

Läs mer om utmärkelsen här:

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...