• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Security AdvisoryBoard

Security Advisory Board, SAB, instiftades av tidningen Aktuell Säkerhet år 2003 för att stimulera, utveckla och informera om säkerhetsarbetet i Sverige. SAB består av representanter från branschens ledande företag och organisationer. Rådet träffas tre till fyra gånger per år och diskuterar aktuella säkerhetsfrågor. Mötet leds av en opartisk ordförande, Karl Lallerstedt vid Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD. Inriktningen med rådet är att medlemmarna ska få tillfälle att träffas under mer informella former för ett givande erfarenhetsutbyte sinsemellan. Rådet ska också verka för att väcka opinion och driva utvalda frågeställningar, såväl i Aktuell Säkerhet som i annan media.

Snabbmeny - gå direkt till ...

Amelsec

Foto: Internetstiftelsen

Anne-Marie Eklund Löwinder, tidigare säkerhetschef för Internetstiftelsen i närmare 20 år och numera sin egen under företaget Amelsec – hon beskriver sig själv som en internetpionjär med stor passion för informationssäkerhet. Hon är kort och gott en legend inom säkerhetsbranschen och är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Hon har tilldelats flera priser, svenska såväl som utländska, och sitter i flera styrelser, bland annat för Trafikverket, FMV, Skatteverket och den irländska toppdomänadministratören .IE. Hon är även ledamot i IVA:s avdelning XII och i MSB:s cybersäkerhetsråd.

 

OneMore Secure

Robert Willborg, CSA OneMore Secure

OneMore Secure bildades med ett uppdrag att skapa jämlikhet för små och medelstora företag när det kommer till cybersäkerhet. Alla företag gör säkerhet i olika utsträckning, men har kanske inte en tydlig bild av hur. Vi vill att alla ska göra det de är bäst på och fokusera på. Samtidigt som vi gör det vi är bäst på, cybersäkerhet.

Säkerhet inte är något du har, utan vad du gör. Det ska vara lätt att göra säkerhet rätt. Den välkände säkerhetsexperten Robert Willborg, chief security officer och medgrundare representerar företaget i rådet.

Se nyheter om OneMore Secure i tidningen här. Besök deras webbplats här:

Murphy Solution

Jeanette Lesslie Wikström

SäkerhetsBranschen

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med över 500 medlemsföretag. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för våra medlemmar och deras kunder och bidrar till ett säkrare samhälle genom att medlemmarna har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

Jeanette Lesslie Wikström är sedan januari 2022 vd för SäkerhetsBranschen och har en gedigen bakgrund inom säkerhet. Hon har under sina 25 år i branschen varit verksam i många olika roller, t.ex. som säkerhetschef för Grand Hôtel, chef verksamhetsskyddet för Swedavias 10 flygplatser och VD för 2Secure och två bolag inom Nordic LEVEL Group.

Se nyheter om SäkerhetsBranschen i tidningen här. Besök deras webbplats här:

Murphy Solution

Foto: Murphy Solution

Murphy Solution: Rule crisis complexity – with simplicity
Murphy har på kort tid hjälpt hundratals kunder att äga komplexa kriser med hjälp av enkelhet. Bakom framgången står starka investerare, handplockade medarbetare och Murphys enkla digitala system som fungerar för många. Visionen är att sätta en ny global standard för krishantering. Representant i rådet är Elin Richarz, Senior advisor. Hon har varit involverad i hantering av många olika sorters kriser – allt ifrån terrorattentat, flyghaverier och olyckor till IT-krascher. 2021 mottog hon även Qnet-priset.

Se nyheter om Murphy i tidningen här. Besök deras webbplats här:

Junglemap

Foto: Junglemap

Junglemap hjälper företag att stärka sina mänskliga brandväggar. Genom det banbrytande konceptet NanoLearning, med 3-minuters lektioner distribuerade över tid, skapas förändrade säkerhetsbeteenden, höjd medvetenhet och kunskap om cybersäkerhet, hos alla organisationens medarbetare. Sedan starten 2006 har Junglemap nått över 7 miljoner användare och har idag 1400 kunder, både stora och små företag, inom såväl offentlig som privat sektor.

Gustav Berghog, vd Junglemap, representerar Junglemap i Security Advisory Board.

Se nyheter om Junglemap i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.junglemap.se

AddSecure

Mats Genberg. Foto: Addsecure

AddSecure är en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-uppkopplingar och end-to-end lösningar. Företaget hjälper sina mer än 50 000 kunder att optimera sin verksamhet, skapa affärsvärde och säkra viktiga samhällsfunktioner. AddSecures säkra IoT-lösningar används inom fastigheter, larm, transport och logistik, personsäkerhetdigital omsorg, byggarbetsplatser, kommuner, skolor, räddningstjänst, elnät med mera. Med över 1 000 anställda hjälper AddSecure till att göra världen säkrare, smartare och mer hållbar. 

 

Mats Genberg, Chief Revenue Officer, representerar AddSecure i Security Advisory Board.

Se nyheter om AddSecure i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.addsecure.se

Företagsuniversitetet

Foto: Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag och ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet. Målet är att leverera utbildning av högsta kvalitet, bland annat inom säkerhet

Lotta Eriksson är ansvarig för säkerhetsutbildningarna på Företagsuniversitetet. Hon har en lång erfarenhet från branschen, har tidigare arbetat för bland andra polisen och branschmedia. Hon har ett stort engagemang för att alla ska kunna fortbilda sig inom säkerhetsområdet och en välkänd känsla för vad som är aktuellt. .

Se nyheter om Företagsuniversitetet i tidningen här.

Besök deras webbplats här: www.foretagsuniversitetet.se

Securitas Sverige

Securitas Sverige AB är en del av Securitaskoncernen, som finns i 46 länder och sysselsätter mer än 345 000 medarbetare. Securitas är branschledande inom säkerhetslösningar och har haft en aktiv roll i branschens utveckling sedan starten 1934. De karaktäristiska tre röda prickarna symboliserar ledorden Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Från norr till söder skyddar de hem, arbete och samhälle och är arbetsgivare till närmare 10 000 medarbetare.  Representant för Securitas är Sara Godman, partner manager på Securitas Operations Center.

Se nyheter om Securitas i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.securitas.se

Tryggare Sverige

Foto: Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige bildades år 2008 och är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern¬mental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området.

Arbetet bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privata och offentliga aktörer i nya former av samverkan och i nya roller inom samverkan. Stiftelsens verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om exempelvis brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksamhet.
Marika Haug är kriminolog och har arbetat hos Stiftelsen Tryggare Sverige i sju år. Hon är utvecklingsansvarig och har bland annat utvecklat metoder som syftar till att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, tagit initiativ till nätverk samt varit ledare för många projekt som fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Se nyheter om Tryggare Sverige i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.tryggaresverige.org

SIG Security

 SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Föreningen har cirka 600 medlemmar, och 60% av dessa bor i Mälardalen. Föreningens arbetsområde är att skapa förståelse för och inspirera till arbetet kring informationssäkerhet genom att:

 • påverka utvecklingen av viktiga frågor inom verksamhetsområdet
 • främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte såväl inom som utanför SIG Security
 • ta initiativ till angelägna utvecklingsåtgärder och kunskapsspridning
 • främja och påverka utbildning och konferensverksamhet inom verksamhetsområdet
 • främja en sund och god utveckling av informationssäkerheten inom näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i övrigt

I Security Advisory Board sitter ordförande Jaak Akker som representant. 

Se nyheter om SIG Security i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.sigsecurity.org

Bravida Fire & Security

Foto: Bravida

Bravida är Nordens ledande leverantör av integrerade säkerhetssystem och brandskydd.Bravida är heltäckande teknikpartner med verksamhet inom ett flertal teknikområden: el, värme och sanitet, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Inom säkerhet arbetar Bravida Fire & Security med:

 • Brandlarmssystem
 • Integrerade säkerhetssystem
 • Inbrottslarmsystem
 • Tillträdessystem
 • Besökssystem
 • CCTV
 • Service och eftermarknad
 • Lås
 • Porttelefoni
 • Överfallslarm

David Alvén, säkerhetsskyddschef, är Bravidas representant i Security Advisory Board. Se nyheter om Bravida Fire & Security i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.bravida.se

Qnet

Lina Ilmrud. Foto: Qnet.

Qnet är ett nätverk som vill säkra den kvinnliga tillväxten i säkerhetsbranschen genom att skapa samverkan mellan kvinnor som arbetar med, eller utbildar sig inom, säkerhet i olika roller och verksamheter. Qnet är en mötesplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. Lina Ilmrud är ny ordförande för Qnet och arbetar som Teknisk support & Leveranschef för Smart Alarms Sverige inom den snabbväxande koncernen AddSecure. Engagemanget kring Qnet har funnits länge och hon har verkat inom säkerhetsbranschen i flera olika roller, många med fokus på sociala frågor som ligger Lina varmt om hjärtat. Då vardagen till stor del handlar om koordinering mellan människor, service och teknik är kombinationen med Qnet högt värderad. Se nyheter om Qnet i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.qnetsakerhet.se

ASIS International Sweden

Jens Näsström.

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden. Genom att ge medlemmar och säkerhetsgemenskapen tillgång till ett komplett utbud av program och tjänster och publicera i branschens webtidskrift, leder SECURITY MANAGEMENT vägen för avancerad och förbättrad säkerhetsprestanda.

Jens Näsström är ordförande för ASIS Sweden och deras representant i Security Advisory Board. 
 
Se nyheter om ASIS i tidningen här.

Besök deras webbplats här: www.asis.se/

Näringslivets Säkerhetsdelegation

Johan Sjöberg, NSD

Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte i säkerhetsfrågor. Med ”säkerhet” avses främst sådant som rör hot om yttre eller inre brottsliga angrepp, liksom totalförsvar. Verksamhetens syfte är att bidra till ett bättre säkerhets- och riskmedvetande, i företagen och hos allmänheten.

Arbetet inom NSD ska stimulera till ett medvetet risktagande genom:

 • Erfarenhetsutbyte
 • Kunskapsöverföring
 • Kontinuerlig omvärldsbevakning
 • Kontakter med aktörer inom området säkerhet
 • Opinionspåverkan
I Security Advisory Board sitter Jonas Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyområden.

Se nyheter om NSD i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.nsd.se

SOS Alarm

Hannes Lind. Foto: SOS Alarm.

SOS Alarm har en unik verksamhet som dygnet runt, året om hanterar larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten bygger i grunden på tillit och djupt förankrade värderingar. Hos SOS Alarm går ett professionellt agerande hand i hand med en tydlig empatisk kompass. Verksamheten ägs av oss alla gemensamt – genom staten och Sveriges kommuner och landsting. Hannes Lind har jobbat nästan nio år på SOS med olika ansvarsområden oftast med fokus på tjänster kopplat till fysisk- och personlig säkerhet. Hannes är diplomerad säkerhetssamordnare och representant i Säkerhetsbranschens larmcentralssektion. Han jobbar primärt med tjänsteutveckling och larmcentralsfrågor kopplat till affärsutveckling samt nästa generations larmcentraler. Se nyheter om SOS Alarm i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.sosalarm.se

Säkerhetsföretagen

Li Jansson, Säkerhetsföretagen.

Säkerhetsföretagen är ett förbund inom Almega, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Medlemsföretagen är verksamma inom bevakning, värdetransporter, hemlarm, parkering och säkerhetsteknik.

Säkerhetsföretagen arbetar med arbetsgivar- och branschfrågor.

Säkerhetsföretagen verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

I Security Advisory Board sitter Li Jansson, Bransch- och näringspolitisk chef.

Se nyheter om Säkerhetsföretagen i tidningen här.

Besök deras webbplats här: www.sakerhetsforetagen.se

Sweco

Nadja Golubic. Foto: Sweco

Säkerhet har länge varit en viktig del av samhällsbyggnad och i takt med försämrat säkerhetsläge har det blivit allt viktigare. Sweco har en lång historik i att genomföra säkerhetsklassade uppdrag, utforma objekt med höga skyddsbehov och är vana att projektera militära och civila anläggningar, både i Sverige och internationellt.

Fysiskt skydd och säkerhet handlar om att förebygga funktionsbortfall, materialskador samt att liv går förlorade, att försvåra att något ska kunna inträffa och att förhindra att det som ändå inträffar får stora konsekvenser – allt för att klara morgondagens utmaningar. Sweco är en komplett leverantör och har mer än 30 års erfarenhet inom området fysiskt skydd och säkerhet.

Swecos representant är Nadja Golubic, Regionchef Fysiskt Skydd. Nadja har lång erfarenhet av att arbeta med uppdrag och i miljöer med mycket höga säkerhetskrav.

Se nyheter om Sweco i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.sweco.se

Femme Defence

Femme Defence är en organisation för unga kvinnor aktiva inom försvars- och säkerhetsfrågor. Genom seminarier, mentorskap och kompetensutvecklande evenemang främjar vi kvinnligt ledarskap inom försvars- och säkerhetsbranschen.

Johanna Friman, är ordförande och hon sitter som representant i Security Advisory Board. Se nyheter om Femme Defence i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.femmedefence.com

Nordic Level Group

Nordic Level Group är en heltäckande säkerhetsleverantör med unik balans mellan bevakning, teknik och rådgivning. Våra uppdrag sträcker sig från individuell säkerhetskonsultation åt hotade företagare till komplexa tekniska säkerhetssystem för världsledande bolag inom kritisk infrastruktur. Våra kunder består av myndigheter och stora industribolag, men också av skolor och handelsföretag. Vi brinner för att skapa en trygg och säker miljö i en orolig omvärld. Att hjälpa våra kunder att ”Live a Levelled Life”

Kontaktpersoner:

Mikael Pettersson.

Mikael Pettersson är head of division Technology och har över 15 års erfarenhet från ledande befattningar i branschen. Tidigare befattningar inkluderar bland annat affärsområdeschef för brandskydd hos Niscayah, försäljningsdirektör för Tunstall samt CEO i Niscayah och AGIS Fire & Security.

 

Per Geijer. Fotograf: Arvid Geijer.

Per Geijer är head of division Advisory och har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i branschen. Per har arbetat på Arbetsmiljöverket och var under många år VD för arbetsmiljö- och säkerhetsföretaget Adapt. Närmast kommer Per från tjänsten som Säkerhetschef vid branschorganisationen Svensk Handel.”

Se nyheter om företaget i tidningen här. Besök deras webbplats här:

Conscia

Emanuel Lipschütz, Conscia.

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia grundades 2003 och har i dag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien.  Conscias strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis.

Representant i Security Advisory Board är Emanuel Lipschütz, han är CTO och Director, Cybersecurity på Conscia Sverige. Han är en av Sveriges främsta konsulter inom Cisco Routing & Switching, Security, Service Provider och Data Center, en av få i världen med 4 CCIE certifieringar och en CCDE certifiering. Emanuel är certifierad Cisco-instruktör sedan 18 år tillbaka och har hållit utbildningar inom Ciscos certifieringsspår. Emanuel är ensam i Sverige om att ha fått utmärkelsen Sirius Top Quality Instructor Award av Cisco som en av världens 100 bästa Cisco-utbildare. Emanuel utsågs 2010 till Årets Företagare av Företagarna efter att från 16 års ålder ha grundat och byggt upp Netsafe International AB som sedermera såldes till Conscia 2015.

Se nyheter om Conscia i tidningen här. Besök deras webbplats här: www.conscia.com

Ekfelt

 

Ekfelt Management AB är specialiserade på säkerhet och trygghetsfrågor i offentliga och publika miljöer. Deras uppdragsgivare är framför allt fastighetsägare med verksamhet i publika miljöer som köpcentrum, bostadsrättsföreningar, kyrkor och liknade. De arbetar både strategiskt och förvaltande med hela kedjan i företaget från strategier på ledningsnivå till de dagliga rutinerna. Ekfelt är ett oberoende konsultbolag som bland annat levererar: administrativt stöd för att säkerställa att lagkrav uppfylls, stöd i upphandlingar, föreläsningar, rutinstöd, men även utbildningar och krisövningar. Utbildningar och krisövningar skräddarsys efter behov och genomförs både i mindre och större skala, allt från små grupper utan tidigare erfarenhet till stora samordningsövningar tillsammans med blåljusenheterna.  

 

Ann-Sofie Ljungfelt som äger och driver Ekfelt Management AB har varit i säkerhetsbranschen sedan tidigt 90tal. Hon var den första kvinnan i Norden med CCP certifiering och har uppdrag åt bland annat Westfield Unibail Rodamco och Grosvenor. Hon är också aktiv i ASIS som European Board Committe Member.

Se nyheter om Ekfelt här: Besök deras webbplats här: ekfelt.se