• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Podden ”Cyber Chats & Chill” ska utbilda allmänheten om cybersäkerhet

Genom ett samarbete med Frivilliga Radio organisationen (FRO), startar nu kollegorna Linda Nieminen och Margarita Sallinen en podcast där de kommer att diskutera cybersäkerhet ur olika perspektiv samt intervjua olika experter inom området.

-

Kollegorna Linda Nieminen och Margarita Sallinen ligger bakom den nya podden ”Cyber, Chats & Chill”.

Hej, ni ska starta podd, berätta!

– Efter två och ett halvt års planering är vi entusiastiska över att äntligen lansera detta projekt. Vår podd heter ”Cyber Chats & Chill” och är utformad för att öka allmänhetens medvetenhet om cybersäkerhet på ett enkelt, avslappnat och tillgängligt sätt. Namnet på podden reflekterar just detta tillvägagångssätt. Vi inser att cybersäkerhet ofta uppfattas som komplext och abstrakt – vårt mål är att avdramatisera ämnet. Genom våra dialoger med experter inom området kommer vi att belysa olika aspekter av cybersäkerhet, förhoppningsvis göra det förståeligt för så många som möjligt, och visa på vikten av varje individs roll i att stärka Sveriges försvar mot cyberhot – eftersom varje individ spelar en viktig roll i just detta. 

Vilka är ni som ligger bakom?

Margarita Sallinen: Till vardags arbetar jag som informationssäkerhetskonsult på Orange Cyberdefense. Min specialisering ligger inom GRC (Governance, Risk Management, and Compliance), vilket på svenska översätts till styrning, riskhantering och regelefterlevnad. Ett exempel på vad jag gör är CISO-as-a-Service. CISO står för Chief Information Security Officer, och förenklat betyder min roll det att jag hjälper våra kunder att utveckla,  implementera och optimera deras cybersäkerhetsstrategier. Jag hjälper helt enkelt till med deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Jag har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan med en examen i krigsvetenskap. Krigsvetenskap förknippas vanligtvis inte med cybersäkerhet, men jag fokuserade på användningen av cybervapen som maktmedel i den internationella miljön, och jag blev så fascinerad av området att jag nu arbetar i cybersäkerhetsbranschen. 

Linda Nieminen: Jag jobbar som cybersäkerhetskonsult på Afry och mitt arbete innebär att jag hjälper kunder med olika typer av frågor inom cybersäkerhetsområdet. Jag  arbetar främst med ackreditering av IT-system inom försvarssektorn både nationellt och internationellt. Det innebär t.ex. utformning av krav för att implementera säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av information. Mitt intresse innefattar även strategisk säkerhetsplanering på organisationsnivå. Mitt arbete är ibland tekniskt, vilket ger mig en bred förståelse för inte bara informationssäkerhet och cybersäkerhet, men också IT-säkerhet. Liksom Margarita, har jag också studerat vid Försvarshögskolan, där jag tog en examen i statsvetenskap. I mitt examensarbete inriktade jag mig mot cybersäkerhet och analyserade olika direktiv och policys gällande cybersäkerhet inom Europeiska Unionen.

– Vi möttes under vår tid på Försvarshögskolan och blev snabbt vänner. Vår idé till podden startade faktiskt redan under en valbar kurs som vi läste ihop som hette Europeisk säkerhet, där en föreläsare introducerade oss för ämnet. 

Vad var det som fick er att dra igång detta projekt?

– Under kursens gång blev det allt tydligare för oss att en viktig uppgift återstår inom cybersäkerhet: att göra den tillgänglig och förståelig, inte bara för dem inom branschen, utan för så många som möjligt. 

Vi insåg betydelsen av att bredda kunskapen om cybersäkerhet, så att den kan nå och gynna en bredare publik, som i förlängningen stärker Sveriges resiliens. Med detta mål i sikte, fastställde vi en plan för att sprida medvetenhet och utbildning inom cybersäkerhet efter vår examen. Nu är vi här, redo att sätta vår vision i verket och förhoppningsvis inspirera andra till att lära sig ännu mer.

Cybersäkerhetslandskapet är kuperat och föränderligt, hur gör ni för att ständigt hålla er ajour?

– Det innefattar regelbunden omvärldsbevakning, för att skapa både en övergripande och detaljerad lägesbild. Det kan innebära att vi läser regelbundet årsrapporter från myndigheter nationellt och internationellt för att få en djupare förståelse för den aktuella geopolitiska situationen och dess påverkan på cybersäkerhet allmänt. Men vi följer också noggrant tekniska rapporter och forskningsartiklar om specifika säkerhetshot och sårbarheter för att hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och lösningarna. Det är även viktigt att ta del av framtidsspaning, både på förutspådda problem, och lösningar (från erkänd media förstås – var noga med källkritik!).

Vidare är det viktigt med nätverkande och erfarenhetsutbyte med kollegor inom branschen. Detta sker ofta genom deltagande i olika branschevenemang såsom relevanta konferenser, workshops, diskussioner, samt kontinuerlig utbildning nationellt och internationellt. Att delta i dessa aktiviteter är inte bara en personlig ambition för oss utan också något som starkt uppmuntras av våra arbetsgivare då det är en del av våra jobb att hålla oss så uppdaterade som möjligt. 

När drar podden igång och vart kan man lyssna på den?

– I introduktionsavsnittet som vi släpper under januari ger vi en inblick i vilka vi är och vårt syfte med podden. Dessutom har vi med Fredrik Färnqvist, generalsekreterare för Frivilliga Radioorganisationen (FRO), som vår gäst. Det är tack vare honom och FRO som denna podd överhuvudtaget är möjlig.

Senare i februari släpper vi vårt första avsnitt med en extern gäst. Vi kommer att välkomna ingen mindre än Pia Gruvö till att slå sig ner i vår ’cyberhörna’, där vi kommer att dyka in i ett fascinerande och för många okänt ämne – ’nyckeln till internet’. Detta avsnitt blir både informativt och spännande och vi hoppas att det ger en unik inblick i en värld som få utanför vår bransch känner till.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...