• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Vd-byte och förändring i Cubsecs styrelse

Cubsec har i dagarna utsett en ny vd i koncernens bolag i form av Patrick Svensson från den 5 september. Detta som ett led i företagets tillväxtresa och ihop med att nuvarande vd och grundare Andreas Gyllestrand uttryckt en önskan att gå vidare som arbetande styrelseordförande inom koncernen.

-

Patrick Svensson, ny vd för Cubsec

– Att vd-rollen måste få ha ett bäst före datum och att för egen del rotera ordföranderollen har för mig alltid vara naturligt. Maxtiden som jag satte upp för mig själv som vd när Cubsec startades 2003 var 20 år. Personligen känner jag Patrick som branschkollega och styrelseledamot i Säkerhetsföretagen sedan många år. Patrick är för mig en stabil kraft att lämna över rodret till och det bästa valet när det kommer till att fortsätta bygga koncernen vidare i nära samarbete med mig som arbetande styrelseordförande, vår ledningsgrupp och inte minst resterande medlemmar i styrelsen, säger Andreas Gyllestrand.

Koncernen erbjuder idag ett brett urval av säkerhet- och trygghetslösningar – både tjänster och produkter – för företag, offentlig sektor och privatpersoner i hela Sverige. Bolagets lösningar inkluderar operationella tjänster, strategiska tjänster, säkerhetssystem och säkra molntjänster.

– Cubsec är ett otroligt spännande företag men mycket fina tjänster och produkter som marknaden är i stort behov av. Lägg där till engagerade och professionella medarbetare som ger kunderna den bästa leveransen. Det ska bli mycket roligt att tillsammans med teamet på Cubsec fortsätta på den fina resa som startade för 20 år sedan, säger Patrick Svensson.

I samband med stämman valdes Kristian Bengtsson in som ordinarie styrelseledamot och tar därmed minoritetsägarens NEA:s plats. Han har jobbat i olika branscher ur ledning och styrelseperspektiv och är i dag avgående styrelseordförande i Swedlock.

– Vi har lärt känna Kristian efter det att NEA klev in och idag känns han som en representant som kan representera även våra huvudägare i många frågor. Att formalisera detta genom att Kristian tar plats i styrelsen känns helt rätt, avslutar Andreas Gyllestrand.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...