- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Propositionen Totalförsvaret 2021–2025 överlämnades till Riksdagen 15 oktober

-

- Annons -

Anders Brännström, foto: Ulrika Hållén

Regeringens bedömning är att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att förmågan i såväl det militära som det civila försvaret är otillräcklig. Den uppenbara slutsatsen är att vi behöver bygga upp totalförsvaret igen, inte samma som tidigare utan svarande mot framtidens behov.

Det är bråttom. De resurser som en potentiell angripare behöver för att angripa Sverige finns redan nu. Intentionen att angripa oss militärt kan bli verklighet på mycket kort tid.

Det civila försvaret är styvmoderligt behandlat under de senaste decennierna. Bristen på förmåga och uthållighet i det civila samhället har blivit plågsamt påtaglig under coronapandemin. Vid sidan av de resurser som tillförs i propositionen är det också viktigt att metoderna utformas så att uppgifterna kan lösas. Robusta ledningsmetoder är grunden för en god ledningsförmåga.

Under den strategiska timeouten har ledningsmetoder utvecklats inom den civila delen av totalförsvaret som inte kommer att klara av krigets krav. Metoderna utformades under antagandet att krig inte kommer att drabba oss. Uppgiften var att kunna hantera fredskriser. Den allmänna privatiseringen, bolagiseringen och globaliseringen var viktiga bakgrundsfaktorer när metoderna utformades.

Skriften ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” från 2014 har blivit ett rättesnöre för ledningen av det civila försvaret. Boken beskriver funktionerna samverkan och ledning (i den ordningen) för att generera effekterna inriktning och samordning. Honnörsordet i boken är samverkan. Samverkan mellan ett stort antal mer eller mindre självständiga aktörer lyfts fram som kärnan i ledning under extraordinära situationer. Boken beskriver aktörsgemenssamma former, inriktnings- och samordningskontakter, inriktnings- och samordningsfunktioner och andra fora för att kunna samverka. Författarna har en övertro till att kunna komma överens även i situationer där tiden är knapp, stora värden står på spel och resurserna är utomordentligt starkt begränsade. För att få en grundläggande styrning har myndigheterna myntat begrepp som ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Att inte begreppen finns klart definierade i lagar och förordningar visar hur styvmoderligt ledningen av det civila försvaret hittills har behandlats av statsmakterna.

Vid länsstyrelsen i Stockholm har organisationen Samverkan Stockholmsregionen byggts upp som en stat i staten där ledningsbehov förväntas kunna uppfyllas genom samverkan.

Fredskriser som skogsbränder, översvämningar och nu senast coronapandemin visar tydligt att det nuvarande systemet för ledning av det civila samhället i krissituationer inte är tillräckligt bra. I en krigssituation kommer systemet definitivt inte att fungera.

Det civila försvaret behöver få förutsättningar att leda verksamheten också under höjd beredskap och krig.Så lite som möjligt bör vara beroende av samverkan med målsättningen att alla ska komma överens. Så mycket som möjligt behöver ledas genom att vissa aktörer har mandat att bestämma vad andra ska göra.

Boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar kan förpassas till arkiven.

Eva Hamberg och Anders Brännström, Basalt AB

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...
- Annons -

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Utbildningsprogrammet AWS re/Start lanseras i Sverige

Den första re/Start-klassen i Sverige påbörjade utbildningen i mitten av april 2021–Vi ser fram emot att förmedla de senaste kunskaperna om molnteknik till ett...

RTL Telematics blir Addsecure

– Vi är glada över att nu ta detta sista steg på vägen mot full integrering mellan RTL Telematics och varumärket AddSecure. Vi har...

Tempest Security förvärvar Örestads Industribevakning

– Örestads Industribevakning kommer betyda mycket i Tempest Securitys tillväxtplaner. De är en stark aktör på den lokala marknaden och kommer bidra positivt till Tempest...