• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

Nätverket Femme Defence firar fem år

På fem har en idé om ett nätverk för att främja unga kvinnors ledarskap i försvars- och säkerhetsbranschen utvecklats till föreningen Femme Defence som firar fem händelserika år och laddar vidare för mer branschnytta.

-

Femme Defence startades 2017 av Louise Ask Holmbergm, Moa Linjer, Maja Norrman, Stina Gardell och Louisa Rabaeus som då alla studerade vid Försvarshögskolan. Nu har föreningen 86 medlemmar och visionen om ett mentorskapsprogram är i full gång.

När Aktuell Säkerhet skrev om Femme Defence första gången berättade vi att föreningen ska vara en plattform som syftar till att främja unga kvinnors ledarskap, föreningen vill få vara med och utveckla engagerade individer och grupper – samt att skapa utrymme för kompetensutbyte mellan unga driftiga kvinnor. Ett av föreningens långsiktiga mål var att skapa ett mentorsprogram i nätverket.

Hur långt har ni kommit med den visionen ni satte för fem år sedan?

– Det stämmer och det är roligt att i dag kunna säga att vi har omsatt visionen till verklighet. Vår verksamhet syftar till att skapa kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan unga, drivna kvinnor i början av sina karriärer och etablerade kvinnor inom försvars- och säkerhetssektorn. Vi har skapat ett nätverk som vi är mycket stolta över och som vi fortsätter att driva och utveckla. Snart drar vi igång höstens mentorskapsprogram och som även i år består av en imponerande skara adepter och mentorer från universitet, näringsliv såväl som offentlig sektor, säger Louise Ask Holmberg ordförande i Femme Defence och assistent manager inom cyber risk hos Deloitte. 

Vad är ni mest stolta och glada över? 

– Som du nämnde innan så har vårt fokus från start varit att skapa en plattform med fokus på att lyfta och stärka kvinnor. Något som gör oss glada men som också lyfter behovet av Femme Defence är det ökade antalet medlemmar (86 i dag!) och kvinnor som söker sig till organisationen. Att Femme Defence också bjuds in att delta i olika sammanhang och samtal påvisar också att sektorn i stort ser ett behov av det vår organisation arbetar med. Det finns många saker som vi är stolta över men om vi ska lyfta några få så är det det fantastiska engagemang vi ser från medlemmar såväl som personer och aktörer utifrån. Och sen är vi givetvis också stolta över vårt mentorskapsprogram som allt mer tar form som ett ledarskapsprogram, säger Ebba Jeppsson, vice ordförande och konsult hos 4C Strategies.

Hur ser planen ut framåt?

Som en etablerad aktör inom denna sektor kommer vi fortsätta vårt arbete med att delta i debatter som rör jämställdhet, ledarskap och försvar- och säkerhetsfrågor. En annan viktig del i vår verksamhet är att ständigt identifiera nya möjligheter och utvecklingsområden för att nå en jämställd försvars- och säkerhetssektor. Vi kommer att fortsätta lägga mycket fokus på vår evenemangsverksamhet. En del av vår mission är att bidra till kompetensutveckling och vara ett forum för nätverkande, vilket vi gör genom olika typer av evenemang. Närmast möter vi en förhandlingsexpert. Det ser vi mycket fram emot, säger Louise Ask Holmberg. 

Självklart ska fem år firas, hur firade ni?

–Det känns faktiskt ganska fantastiskt att det redan har gått fem år sedan organisationen grundades. Under kvällen blickade vi tillbaka på den resa som vi har gjort men framförallt talade vi om hur vi tillsammans kan ta organisationen vidare och förverkliga vår vision om en jämställd försvars- och säkerhetssektor. Vi är en medlemsstyrd organisation så detta är ett ypperligt tillfälle att fira den resa vi har gjort tillsammans, samtidigt som vi kan slå ihop våra kloka huvuden och blicka framåt. Givetvis slank även en och annan tårtbit ned och det blev även lite dans, säger Ebba Behre.

En av föreningens medlemmar Sara Carlstien berättar varför hon är med i föreningen.

– Jag är medlem för att få en bättre förståelse av försvars- och säkerhetssektorn och vad en kan jobba med. Men även vilka utmaningar och frågor som behöver adresseras för att främja jämställdhet och kvinnligt ledarskap i en sektor som i stor utsträckning domineras av män. Genom Femme Defence har jag byggt ett otroligt värdefullt nätverk med branschkollegor och även fått möjlighet att träffa en mentor och delta i organisationens mentorskapsprogram. Jag kan verkligen rekommendera Femme Defence till unga kvinnor som har ett intresse för försvars- och säkerhetsfrågor, säger Sara Carlstein, utredare hos Myndigheten för psykologiskt försvar. 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...