• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

Det är ingen överraskning att cyberbrottslingar är ute efter pengar och att banker sitter på dessa i mängder. Men bankerna äger något ännu mer värdefullt. De äger data. Att hacka dessa institutioner med komplexa, brett förgrenade och närmast oöverskådliga, system har blivit oemotståndligt för hackers, det skriver Niklas Enge, Regional Director Norden för Progress.

-

Niklas Enge, Regional Director Norden, Progress Software Svenska AB

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid det tar att hantera dessa attacker och deras efterdyningar och de kostnader som följer med detta är enorma och fortsätter att öka. Pressen på de medarbetare som står mellan bankernas värden och de som vill åt dem ökar också.  

Profithungern göder kreativiteten

Sätten hacken genomförs på är många och alltmer kreativa. Cyberangreppen inom banksektorn handlar inte alltid om att stjäla data. Ofta vill hackare göra ändringar i dessa. Att upptäcka denna typ av brott har visat sig vara oerhört svårt eftersom data ligger kvar och ser oförändrade ut.

Ett annat fenomen man ser växa är helt enkelt ödeläggelse av information. Attacker av det här slaget, med 17 procent sen förra året och syftar till att störa eller försämra ett system genom att kryptera eller radera data, förstöra hårddiskar, manipulera uppkopplingar eller sprida skadlig kod.

Ransomware, där Sverige dessvärre är ett av de mest drabbade länderna, fortsätter också att växa. 75 procent av bankerna i en nyligen genomförd rapport har fallit offer för minst en attack och 63 procent har känt sig tvungna att betala en lösensumma för att få nycklar till att låsa upp sina data.

Tid är pengar – gammalt mantra på nytt problem

Finansiella aktörer lägger ner alltmer tid och pengar på att skydda sig och upplever en tydlig korrelation mellan den tid det tar att upptäcka och hantera en attack och de kostnader detta medför. I genomsnitt tar upptäckt och hantering 287 dagar och kostar mellan 3,6 och 4,9 miljoner amerikanska dollar.

Att riskminimera i ett så tidigt skede som möjligt är därför kritiskt, det känner vi alla till. En effektiv nätverksövervakning kommer att spåra överträdelser genom nätverksloggar och analyser och ge IT-teamet en tydlig bild av vad som händer och vem attacken kan attribueras till. På så sätt ökar man förmågan att hantera och minimera pågående skada och hindra att samma sak händer igen.

Men det finns en baksida, varningsvolymerna. Genomsnittet varningar för en stor del av världens banker ligger på 160 000 per dag! I stor utsträckning beror detta på många, separata säkerhetsverktyg. Att hantera den typen av volymer belastar en organisation oerhört och gör nätverksövervakningen närmast kontraproduktiv. Personalen kommer att behöva kompromissa sin analys och riskerna ökar att riktiga hot slinker igenom. Att se till att system man använder har en låg nivå av false-positives är en naturlig del i att komma åt problemet. Men lika viktigt är det att fördela arbetsbelastningen mellan medarbetare och säkerhetsställa att de får varningar som faktiskt är relevanta.

Aldrig tidigare har cyberhoten varit större. Att stödja de medarbetare som dagligen håller ställningarna måste bli mer av en prioritet.

Text: Niklas Enge, Regional Director Norden, Progress Software Svenska AB

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...