- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Artikelserie – Den digitala kolonialiseringens risker

När vi pratar digitalisering är juridiken en central del, den personliga integriteten måste omgärdas av regelverk. Men vad som ofta missas är kunskap och förmåga att göra säkerhet från ett individperspektiv. Fokus kan inte allena ligga på det juridiska utan även på att lära individer att agera säkert och tryggt online. Men vems är ansvaret att lära oss surfa säkert?

-

- Annons -

Detta är en artikel i tre delar om hur den digitala kolonisationen kan innebära en risk, både för infrastruktur, den digitala demokratin och hur den kan utgöra ett hot mot den personliga integriteten i cyberrymden.

Robert Willborg, CISO Junglemap

Del 3, Skolans ansvar

Det skall börjas i tid

Jag avslutade förra artikeln med en devis jag har: Säkerhet är inget du har, det är något du gör. Så hur gör man? Vems är ansvaret att lära ut hur man gör?

Här vill jag mena att skolan har ett tydligt ansvar. De som bäst kan detta med pedagogik och bör ansvara för detta är skolan. Det måste till reglering för att göra det obligatoriskt med grundläggande utbildning i individens skydd och trygghet i cyberrymden, redan från lågstadiet dessutom. Det finns redan en digitaliseringsstrategi för skolan som jag berömmer från botten av mitt hjärta. Men den enskilt viktigaste pusselbiten saknas här enligt min mening – säkerhet och trygghet.

Sverige ligger mycket långt fram i digitalisering men är svidande dåliga på säkerhet. Vi rankas bland topp 5 globalt sett till digitalisering men 38: a när det kommer till säkerhet. Detta måste ändras NU. Konsekvensen kan annars bli att vår digitala evolution blir på bekostnad av medborgarnas integritet.

Skolans ansvar

Jag tänker att det finns en betydande hot mot demokrati och frihet om vi inte inför lärande kring digital säkerhet och trygghet tidigt, redan på lågstadiet. Att använda digital teknik kan ofta de yngre generationerna bättre än många äldre. Men från ett demokratiskt perspektiv saknar de erfarenhet om källkritik, riskbedömning och även förstå konsekvensen av visa agerande, beteende och attityder på nätet. De har ingen eller lite förståelse hur man surfar säkert och vad som rent juridiskt gäller i cyberrymden.

Jag anser att skolan måste mer aktivt verka för att öka medvetandet hos individen så denne har en rimlig och realistisk chans att ta mer välgrundade beslut innan de ger ifrån sig sin personliga data lättvindigt. Detta är ett mer trängande behov än att lära sig om döda kungar eller läsförståelse av Shakespeares samlade verk. Eventuella Pisa-mätningar om kunskapsnivån avseende grundläggande vetenskap är en sak. Men underlåtenhet att agera kan mycket väl innebära vi helt enkelt fördummas i hur vi beter oss på nätet och hur vi faktiskt hittar information utan källkritik och då risker ge oss felaktig kunskap. För förstår vi detta kommer vi också hitta aktuell och relevant information som sannolikt kommer få effekt i Pisamätningar och annat. Valet i USA 2016 torde stå som talande exempel vad konsekvensen mycket väl kan bli när folk inte kan skilja på fakta och fiktion på nätet.

Jag tror genuint att den digitala globala ordningen riskerar bli en ny form av digital imperialism där få teknologiska giganter sätter spelreglerna för oss alla globalt. Vi riskerar möjliggöra detta genom okunskap och oförmåga. Vi kan inte tillåta Tech-jättarna att skriva sina regler som de lärde förr skrev sina skrifter på latin så ”bönderna” inte kunde ta del av sanningen. Och vi kan inte gå tillbaka till ett system som vi vet i grunden odemokratiskt.

Jag har i tre delar försökt lyfta frågor, orosmoment och risker med den pågående digitala kolonisationen. Dessa tankar kan mycket väl bli en bister verklighet om vi inte börjar förstå vårt personliga värde i cyberrymden där kampen om makten inte handlar om sedlar utan om personliga data. Du, jag, alla har ett otroligt värde online. Vi behöver värna det, behöver skolans hjälp att värna det. Första steget är medvetenhet hur vi gör, få en förmåga att kunna göra säkerhet varje dag – utbildning.

Annars är jag rädd att verklig demokrati, sann frihet och trygghet, kommer vara något vi kan läsa om i historieböckerna. Om den informationen kommer kunna hittas alls eller ens vara korrekt.

Läs hela serien:

Del 2: Techjättarna och demokratin

Del 1: Security by Obscurity


- Annons -

FLER NYHETER

Jan Olsson nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022

Han är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022 med följande motivering:Jan Olsson syns och hörs! Som medialt ansvarig föreläser han ett 80-tal gånger om året,...

RAPPORT: Emotet minskar, men är fortfarande den vanligaste skadliga koden

Efter en toppnotering från Emotet förra månaden med en påverkan på 14,12 procent av världens företag, är den nu nere på liknande noteringar som...
- Annons -

ANALYS: Mer än var femte HTML-bilaga används för nätfiske

Analysen visar också att text-bilagor är näst vanligast i bedrägliga sammanhang, nio procent dem är skadliga. Minst risk är det med pdf-bilagor där endast...
- Annons -

Svenska Alarm förvärvar konkurrent

Uppköpet av Best Alarm innebär att Svenska Alarm får närmare 1000 nya kunder, vilka får en kvalitetsförhöjning av sin larmtjänst. För Svenska Alarm innebär...

RAPPORT: Antalet cyberattacker har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina

Vid Black Hat USA 2022 lanserade VMware sin årliga Global Incident Response Threat Report som gör en djupdykning i de utmaningar som säkerhetsteam står...
- Annons -

Ny tjänst ska optimera cybersäkerhetsarbetet hos företag

Tech Mahindra har inlett samarbete med ColorTokens för att leverera avancerade Zero Trust-cybersäkerhetslösningar och riskhanteringstjänster, varav den senaste fått namnet Cyber insights. Samarbetet drar...

Datacenter exploderade – följdes av störningar hos Google

För att klargöra vad som orsakade explosionen har en utredning tillsatts.Timmar efter explosionen inkom rapporter om driftstörningar hos flera av Googles tjänster, bland annat...

Stanley Security i avtal med Swedish Match

Valet av säkerhetsleverantör föll på Stanley Security som härmed kommer att ansvara för fabrikens drift och underhåll under hela avtalsperioden, som löper på 36...

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...