• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

8 av 10 företagsledare anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll

Utvecklingen går åt fel håll inom 12 av 15 politiska områden. Det säger företagsledarna i Stockholms Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm. Mest pessimistiska är de för utvecklingen vad gäller social sammanhållning och kriminalitet.

-

79 procent av företagsledarna anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det innebär en kraftig försämring på mindre än ett år. Motsvarande siffra i januari 2023 var 59 procent.

Undersökningen har genomförts i samarbete med Demoskop och visar nettotal, där företagen också har fått svara på om de upplever att utvecklingen inom 15 områden går åt rätt eller fel håll. De negativa respektive positiva svaren har sedan jämförts med varandra, vilket i sin tur motsvarar undersökningens nettotal.

I Status Sthlm är nettotalet för området kriminalitet och säkerhet så negativt som minus 83 procent, vilket innebär att i stort sett samtliga företag som svarat på undersökningen upplever att utvecklingen inom detta område går åt fel håll.

Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammare

– Den sociala oron och kriminaliteten är ett stort problem för företagen och det går ut över stadens konkurrenskraft och i förlängningen även tillväxten och jobben. Företagen måste engageras i att bekämpa den destruktiva utvecklingen för att vi ska få ett samhälle som håller ihop, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Företagen upplever också att utvecklingen går åt helt fel håll inom en rad andra politiska områden. För utanförskap och integration är nettotalet minus 66 procent och motsvarande siffra för bostadssituationen minus 65 procent. Även inom området skola och utbildning är resultatet kraftigt negativt (minus 58 procent).

– Sveriges möjlighet att konkurrera står och faller med att vi kan hantera våra stora samhällsutmaningar. Ett pessimistiskt näringsliv är farligt eftersom det kommer att leda till färre investeringar och företagsetableringar i landet, säger Fredrik Erfelt.

Det är enbart inom tre områden som företagen anser att utvecklingen går åt rätt håll. Framför allt upplever man att utvecklingen är positiv när det gäller det svenska försvaret. Där blir motsvarande siffra plus 55 procent, vilket innebär att en kraftig majoritet anser att utvecklingen går åt rätt håll.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...