• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Vi kan inte ensamma stoppa tillväxten av de unga till de kriminella gängen”

Vi har under en längre tid haft en allvarlig utveckling i samhället när det gäller den organiserade och grova brottsligheten, som har nått en nivå och omfattning vi tidigare inte sett. Orden är Leila Baksis, brottsförebyggande samordnare hos Polisen i Stockholm.

-

Sedan en tid tillbaka har våldsutvecklingen eskalerat i region Stockholm. Leila Baksi menar att denna utveckling även har kopplingar till andra delar av Sverige, och till viss del internationellt.

– Vi har gått från gärningsmän och nätverk som agerar lokalt till att de agerar och rör sig över hela regionen, mellan regioner/nationellt och internationellt. Det gör problembilden väldigt komplex. Vi ser även en kraftig ökning i beslag av illegala vapen och sprängmedel samt fler i antal häktade, säger hon.

Leila Baksi

– Skjutvapenvåldet i gäng/nätverksmiljön kan ha olika motiv, den ökning vi nu sett sedan en tid tillbaka beror främst på en konkurrens om status och konkurrens i kriminella affärer. Dessa motiv överlappar ofta varandra vilket kan göra det svårt att förstå motivet bakom enskilda våldshandlingar. Våldet i kriminella miljöer utövas i en dynamisk miljö och har inte sällan internationella förgreningar. Från att främst ha varit ett storstadsproblem har skjutningarna även spridits till mindre städer. 

Arbetet med att komma åt våldsdrivande aktörer kräver en bred ansats, något som sker på flera olika sätt genom utredning av begångna våldsbrott, proaktivt arbete för att förhindra nya våldsbrott, insatser för att komma åt de brottsvinster som är en förutsättning för våldsbrotten och genom att främja avhopp och motverka nyrekrytering till kriminella nätverk.

– Polismyndigheten arbetar offensivt och gör allt som är möjligt för att bryta den negativa trenden genom att kraftsamla gemensamt över hela landet mot gängkriminaliteten och det grova våldet, samt genom att leda och samordna arbetssätt och metoder, säger Leila Baksi.

– Vi kan få bort individer från gatan och ta deras vapen och narkotika, men vi kan inte ensamma stoppa tillväxten av unga till de kriminella gängen. Vi måste arbeta tillsammans med övriga samhället agera för att stoppa nyrekryteringen. Tillsammans med föräldrar, skola, socialtjänst, myndigheter, näringsliv mfl agera för att nå de barn som är i riskzonen att hamna i något nätverk som står bakom skjutvapenvåldet.

Hon påtalar även att man genom myndighetssamverkan tillsammans kan se till att begränsa nätverkens ekonomiska utrymme samt förhindra att de begår brott mot och utnyttjar välfärdsystemet.

– Detta är viktigt för att bland annat komma åt de kriminellas ekonomi, som många gånger är drivande i konflikterna. Kriminaliteten är gränsöverskridande, ur ett nationellt och internationellt perspektiv, därmed krävs att vi arbetar mer samordnat, både inom polisen men även internationellt.

Den eskalerande våldsutvecklingen ställer prov på samhället och dess samlade förmåga att hantera komplicerade utmaningar som är i behov av flera olika åtgärder, av flera olika aktörer. Och här handlar det snarare om ”både-och” än ett ”antingen-eller”, menar Leila Baksi.

– För att vända trenden krävs en helhetstänkande strategi, inklusive sociala insatser, utbildning, och samarbete/samordning mellan myndigheter och samhället. Att enbart förlita sig på repressiva åtgärder som hårdare straff och fängelse för unga kan vara ineffektivt och behöver balanseras och kompletteras med preventiva åtgärder. Det är viktigt att skapa möjligheter för unga i samhället och skapa förståelse för vilka bakomliggande faktorer och orsaker till brottslighet som finns. 

Det krävs både ett bekämpande och ett förebyggande arbete, både åtgärder på kort och på lång sikt, både nationella och lokala initiativ, både generella och riktade satsningar, både konsekvenspedagogik och stöd.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...