• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Vad händer när offentligt verksamhet backsourcar?

-

forskningVilka effekter får det när offentlig verksamhet återgår att driva verksamheter i egen regi, verksamheter som tidigare har outsourcats? Det vill Vetenskapsrådet hjälpa till att reda ut, och har därför beviljat närmare fem miljoner till ett nytt forskningsprojekt enligt pressmeddelande från Högskolan i Väst.

Missa inget i säkerhetsbranschen, teckna en prenumeration av Aktuell Säkerhet:

Under lång tid har offentlig verksamhet lagts ut på entreprenad. Tidigare forskning har främst fokuserat på verksamhet som läggs ut. Vad som inte studerats är hur och vilka effekter det får när verksamhet återgår att drivas i egen regi, så kallad backsourcing. Denna studies övergripande syfte är att skapa systematisk förståelse och bygga en teoretisk begreppsapparat om backsourcing och studera dess effekter.

– Detta har studerats internationellt men inte i svenska sammanhang. Vi behöver därför veta mer om dess omfattning, hur och varför det genomförs och vilka effekter det får för offentliga förvaltningar, entreprenörer och servicetagare avseende kostnader, kvalitet och kontroll, säger Johan Berlin, docent i företagsekonomi vid Högskolan Väst och ansvarig forskare.

Fokus på anläggningsboenden, ambulans och äldreboenden

De verksamheter som studeras har stat, landsting eller kommun som huvudman. De anlitade entreprenörerna driver sin verksamhet i aktiebolag, stiftelser, kooperativ eller ideella föreningar. Det gör det möjligt att jämföra erfarenheter av backsourcing från flera olika verksamheter och därigenom belysa fenomenet ur olika perspektiv. De verksamheter som kommer att studeras är; anläggningsboenden, ambulans och äldreboenden. Dessa verksamheter har valts för att de angår många, är samhällsrelevanta, pågår dygnet runt och är personalintensiva. De kan också ses som kärnverksamheter i välfärdssektorn. De verksamheter som studeras har tidigare varit utkontrakterade och har sedan återgått i egen regi.

– En ökad förståelse för backsourcing kan bidra till att förklara hur och varför kostnad, kvalitet och kontroll tar sig i olika uttryck i olika sammanhang, säger Johan Berlin.

Studien kommer kunna bidra till systematisk förståelse genom att det skapas en teoretisk modell om backsourcing. Det kan ge värdefulla insikter om vilka incitament som aktörerna har när verksamheter som drivits på entreprenad återtas i egen regi. Studien är angelägen eftersom den kan förklara vilka tillämpningar som görs. Meningen är att studiens resultat ska vara generaliserbara och gå att använda även inom andra områden.

Forskningen kommer genomföras under tre år och studien Backsourcing – när offentlig verksamhet återgår i egen regi har beviljats 4,8 miljoner från

Vetenskapsrådet under 2017-2019.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...