• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Trygga podcasts till hängmattan

-

HängmattaUnder våren har tankesmedjan Tryggare Sverige producerat en podcast där de i en rad inslag skildrat frågor som rör brott och (o)trygghet i Sverige. Stiftelsen frågar sig varför dessa frågor inte är uppe på den politiska dagordningen. Är orsaken att det ännu inte blivit tillräckligt dåligt för tillräckligt många? Sätter den smala åsiktskorridoren hinder för att diskutera vissa frågor? Om detta och mycket mer kan du lyssna till i hängmattan!

Hör socionomen Michael Frejd och politikern Ole-Jörgen Persson (M) från Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning/nämnd i ett öppenhjärtigt och självkritiskt samtal om brottsförebyggande arbete, polisiär närvaro och politiskt ledarskap i ett förortsområde:https://soundcloud.com/tryggaresverige/009-forortens-dilemma

Lyssna till forskaren Hans Brun vid King´s College, London, som i avsnittet ”Gängen, jihadisterna och den svenska naiviteten” beskriver hur ca 300 svenskar jihadister snart återkommer från krigets Syrien och hur det kommer påverka den redan allvarliga situation som råder i många kommuner: https://soundcloud.com/tryggaresverige/008-terror

I ett annat avsnitt medverkar verksamhetschefen Bengt-Olof Berggren vid Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg som redogör för hur en liten grupp om cirka 20 personer tillåts hålla en hel stad i skräck. Berggren beskriver även hur den organiserade brottsligheten påverker förtroendevalda i Göteborg Stad: https://soundcloud.com/tryggaresverige/gangen-i-goteborg-haller-vi-pa-att-forlora-kampen

Rikspolischef Dan Eliasson visar i ett annat avsnitt att han är väl medveten om de utmaningar som svensk polis står inför då han beskriver de utmaningar och hägrande målbilder som väntar. För första gången finns möjlighet till ansvarsutkrävande då Eliasson faktiskt har all makt i sin hand; han är rikspolischef med licens att bestämma. Men har polisen den förmåga som krävs att möta en ny och mer organiserad brottslighet?https://soundcloud.com/tryggaresverige/framtidens-polis-narpolis-istallet-for-fjarrpolis

Lyssna även till f.d. generalkonsulen m.m. Olle Wästberg som beskriver utvecklingen i New York där den anmälda brottsligheten minskat med cirka 80 procent under de gångna 20 åren. Till skillnad från vad många tror handlar framgångsfaktorerna inte om så kallad nolltolerans, utan snarare om tydligt ledarskap, ansvarsutkrävande och användandet av ny teknik:https://soundcloud.com/tryggaresverige/new-york-fran-samst-till-bast

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...