• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

Seminarium om arbetslivskriminalitet drog fullt hus

Hur stort är problemet med fuskande företag, svart arbetskraft och kriminella ligor? Det diskuterades på ett seminarium i Sveriges riksdag, arrangerat av Ansvar Säkerhet, i veckan.

-

Intresset var stort när Ansvar Säkerhet bjöd in till seminarium för att diskutera vilka det är som arbetar svart, om det verkligen finns illegal arbetskraft i landet samt om den organiserade brottsligheten håller på att ta greppet om våra offentliga sektorer.

Jessica Löfström, samhällsdebattör och grundare av Ansvar Säkerhet, inledde med att ha en genomgång av företagets rapport Arbetslivskriminalitet 2022 i vilken det framgår att denna har ökat.

Inbjudna politiker var Leif Nysmed (S) Malin Björk (C) och Serkan Köse (S). De menade samtliga att arbetslivskriminaliteten är utbredd och har koppling till organiserad brottslighet. Alla tre, som tillhör oppositionspartier, menade också att det är olyckligt att det nu finns ett förslag från den sittande regeringen som innebär ytterligare undantag från utstationeringsregelverket.

Panelen, bestående av Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan, Nils Resvik från Vectura, Mattias Eklöf från Ansvar Säkerhet och Johan Flodin från Byggföretagen, var överens om att investerare, beställare, byggföretag och myndigheterna måste tillsammans arbeta mot arbetslivskriminalietet.

Jörgen Holmlund pekade på kopplingen mellan organiserad brottslighet och Ryssland.

Nils Resvik menade att det som beställare är skönt att ha en tredje part att luta sig emot när det gäller upphandling, bakgrundskontroller och arbetsplatskontroller.

Ansvar Säkerhets COO Mattias Eklöf berättade om hur verkligheten ser ut och vikten av uppföljning och kontroll. Det räcker inte heller att enbart lita på digitala kontrollsystem utan det krävs kompetens vilka kriminella upplägg som finns. Utländska bolag är överrepresenterade när det gäller att ta genvägar

Han tog även upp behovet av djupare kontroller vid såväl bakgrundskontroller som arbetsplatskontroller för att minska risken för white wash i kontrollverksamheten. Upplevelsen från kontrollerna är att beställarens projektledare och huvudentreprenörens platschef behöver stöd i dessa frågor eftersom de har en utsatt roll.

Johan Flodin lyfte dram det arbete byggföretagen gör som organisation. Arbetet har varit eftersatt tidigare, men nu vinner man mark hela tiden, menade han och framhöll vikten av en god arbetsplatskultur.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...