• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhet viktigt när finanssektorn ser över möjligheter med generativ AI 

Generativ artificiell intelligens (AI) har blivit ett hett ämne för finanssektorn och betalbolag, som nu börjat se över möjligheterna. Säkerhetsaspekter av olika slag är viktiga att prioritera nu. Det säger Alexandre Oxfeldt, senior affärsutvecklare på IT-tjänsteföretaget Endava som har flera betalbolag bland sina kunder.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Generativ AI är något som verkligen ligger högt upp på agendan för våra kunder inom fintech och betalningar. Till skillnad från många nya tekniker tycker jag att AI har brutit de vanliga trendkurvorna på grund av dess breda tillämpbarhet och hur snabbt det har gått. Produkter som ChatGPT gjorde generativ AI tillgängligt för alla, gratis, och det går snabbt att hitta ett sätt att använda det för att ge ett mervärde. 

Finansbranschen förbereder sig 

När AI-verktyg som ChatGPT och annan generativ AI blir mer utbredda har företag inom fintech och betalningsområdet börjat diskutera användningsområden och hur man förbereder sig.  

Vi har börjat utforska de tekniska och affärsmässiga sidorna av generativ AI och hur vi kan hjälpa våra kunder att ta till sig det. Detta inkluderar flera säkerhetsrelaterade aspekter, som hur man säkrar AI-modeller, vad man lägger i molnet respektive inte bör lägga i molnet, hur man hanterar åtkomst, mäter resultat och undviker möjliga felkällor.  

Det finns flera komplexiteter med att implementera generativ AI. Företag börjar lära sig hur man säkrar, tränar och övervakar generativa AI-modeller för att vara användbara i deras affärsprocesser. De tidiga användningsområdena för generativ AI involverar vanligtvis innehållsskapande där innehållet inte är affärskritiskt. Detta kan vara smarta interna chatbots för att ta fram kunskapsunderlag eller testa texter, till exempel för marknadsföringsinsatser eller kodgenerering för lätt testbara tekniska projekt.  

Redan stort intresse  

Snabbheten att ta till sig generativ AI är högre än för någon teknik jag sett tidigare. Den får människor på alla nivåer i organisationen att tänka på hur de kan använda den för att förbättra sitt jobb eller företag. Det blir viktigt hur företag kan använda tekniken på ett säkert sätt som uppfyller alla nödvändiga begränsningar av regelverk och efterlevnad.  

Det här kommer att ta lite tid men det kommer och exempelvis J.P. Morgan har redan en chef för AI som har byggt ett helt internt team som bygger och utbildar AI-modeller att använda i hela verksamheten. Det är ett tecken på att många stora företag verkligen prioriterar att använda sig av generativ AI.  

ML och AI används redan inom finanssektorn 

Maskininlärning (ML) har använts inom bank- och betalningstjänster i flera år och vi har börjat se att AI börjat användas alltmer under de senaste två till tre åren. Den vanligaste användningen av AI är inom bedrägeriområdet. Ledande betalningsföretag har byggt mycket robusta transaktionsövervaknings- och godkännandeverktyg som hanterar enorma mängder data och använder AI för att godkänna eller avslå förfrågningar på daglig basis.  

Alexandre Oxfeldt, senior affärsutvecklare på Endava

AI har flera viktiga användningsområden för banker, som personalisering av användargränssnitt och produktrekommendationer baserade på beteendemönster. 

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...