• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så vill Tryggare Sverige lösa poliskrisen

-

LitenPolisEfter den senaste tidens hårda kritik mot Polisen, och fram för allt rikspolischefen Dan Eliasson, kommer den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige ut till försvar till landets poliser, och dess ledning. Läs deras debattinlägg – Skjut inte på pianisten när det är kompositörens fel:

”Under de senaste veckorna har det nästintill blivit en tävling att i media kritisera poliser i allmänhet och polischefer i synnerhet. Bakgrunden är polisens vikande resultat när det gäller såväl andelen uppklarade brott som antalet genomförda DNA-prover, nykterhetskontroller och utfärdade ordningsböter osv.

Men man skjuter på pianisten istället för på kompositören. Det är nämligen vare sig enskilda poliser eller höga polischefer som är orsaken till den situation som råder inom svensk polis. Kritiken ska istället riktas mot våra folkvalda politiker som fattat ett antal mindre kloka beslut som kommit att påverka polisens förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Det gäller till exempel beträffande besluten att centralisera hela polisens verksamhet till Stockholm, att lägga all makt i en persons händer (rpc Dan Eliasson), att ta bort det lokala politiska inflytandet i form av polisstyrelser, att ge enskilda poliser utökade möjligheter att själva skriva av brott (något som tidigare varit förbehållet åklagare) samt att ta bort i princip alla kvantitativa mål.

Att i detta läge rikta kritik mot enskilda poliser och polischefer är inte bara magstarkt, det är djupt orättvist.

Dan Eliasson, rikspolischef.
Dan Eliasson, rikspolischef.

Vad är då lösningen på krisen inom polisen? Att sparka rikspolischefen? Nej, självklart inte. De problem som svensk polis upplever vare sig börjar eller slutar med Dan Eliasson. Istället krävs nu en bred satsning för att ytterst skydda demokratin. I det omedelbara perspektivet handlar det om följande åtgärder:

Tillsätt fyra biträdande rikspolischefer


Regeringen bör omedelbart inrätta fyra tidsbegränsade tjänster på två år som biträdande rikspolischef med huvudsakligt ansvar att hjälpa rikspolischefen att slutföra polisreformen. Dessa fyra rådgivare, samlade i en så kallad task force, ska ha ansvar och hållas ansvariga för varsin tjänstegren inom polisverksamheten; a) polisen i kommunerna, b) bekämpningen av den organiserade brottsligheten, c) brottsutredningsverksamheten respektive d) den allmänna övervakningen/ingripandeverksamheten. En viktig del i arbetet är att klara ut vilken förmåga som polisverksamheten måste ha inom respektive område.

Säkerställ att det finns en lokal polis per 5 000 invånare

Rikspolischefen måste säkerställa att alla landets kommuner inom 6 månader ska tilldelas närpoliser/områdespoliser till ett antal så att det i princip finns en sådan polis per 5 000 invånare. Denna satsning kräver sammanlagt cirka 2 000 av dagens befintliga poliser samt ytterligare 1 000 öronmärkta poliser för de särskilt utsatta områdena. Syftet är att bygga organisationen underifrån, men även för att klara av nya arbetsuppgifter som tillkommit på lokal nivå enligt den nationella planen mot våldsbejakande extremism och nya påfrestningar som den nya migrationen ställer. Inte minst viktigt är att den lokala polisnärvaron också ska hålla uppe samhällsservicen och statens närvaro i hela landet, dvs. även på landsbygden.

Inrätta en parlamentarisk polisberedning


Regeringen bör omedelbart föreslå inrättandet av en parlamentarisk polisberedning som från den politiska horisonten följer det pågående genomförandearbetet på daglig basis. Viktiga frågeställningar att bevaka är om polisen utvecklas åt rätt håll och om har man den förmåga som krävs för att polisen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och att Sverige som nation ärligt ska kunna stoltsera med att vara en verklig förebild för andra länder i EU när det gäller ”rule of law”.

Vid sidan av ovanstående åtgärder krävs även andra, mer långsiktiga, insatser för att säkerställa att polisen har den förmåga som krävs för att möta dagens och morgondagens brottslighet. Det handlar bland annat om att inrätta en fristående brottsutredningsmyndighet, att säkerställa att polisbudgeten innehåller ett materialanslag, att inrätta en modern polischefsutbildning samt att tillåta en kommunal polis i de kommuner som så önskar (se rapporten ”En polismyndighet i tiden – ett tiopunktsprogram för framtidens polis”, TS 2016:3).

De åtgärder som föreslås ovan kommer att kräva ett kraftfullt ledarskap från regeringen, från rikspolischefen, från kommunerna och från våra folkvalda. Problemet är emellertid att både politiken och media tenderar att undvika komplexitet. De frågor vi diskuterar är komplexa och måste tas på allvar, annars blir det bara retorik och fina ord som inte förändrar något.

Det duger inte längre med vackra visioner, handlingsplaner och kampanjpolitik. Nu krävs mod, vilja och politiker som tar ansvar för att uppnå verklig förändring.” 

MagnusLindgrenMagnus Lindgren

Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...