• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Region Stockholm tar över vårdlarmen

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni att den regionala prioriterings- och dirigeringstjänsten tas över i egen regi från och med den 1 november 2024. Avtalet med SOS Alarm AB förnyades för ytterligare två år och kvarstår under genomförandeperioden.

-

Region Stockholm har i nuläget ett regionalt upphandlat avtal med SOS Alarm Sverige AB som har uppdraget att tillhandahålla hela larmhanteringen: från inkommande vårdärenden, bedömningar och prioriteringar till att larma ut resurser som ambulanser och läkarbilar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att ta fram en tidsplan och modell för ett stegvis organisationsövertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten, det vill säga den del av larmhanteringen som avgör hur vården hanterar ett ärende. Beslutet är en del i utformandet av framtidsplanen för den prehospitala vården för 2026–2034. Med den prehospitala vården avses exempelvis ambulanser och sjuktransporter. Prehospital vård är en förutsättning för att erbjuda en säker vård för länets invånare. Verksamheten består av team av ambulanssjukvårdare, specialistsjuksköterskor och läkare som bedömer, vårdar, transporterar och hänvisar nästan 340 000 uppdrag per år. 

Syftet med övergången till egen regi är att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja där det säkerställs att personalen är placerad i Stockholm och har god kunskap om regionens vårdsystem, infrastruktur och lokaler. Det ger möjlighet till ökad samverkan mellan prehospital vård och andra vårdgivare, i enlighet med inriktningen för en god och nära vård.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Brå: Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad

Polisens forensiska verksamhet ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår. Den forensiska verksamheten delas in i tre grenar: kriminaltekniskt...

Avarn bevakar Ekerö kommun

– Vi är väldigt glada över att Ekerö kommun än en gång väljer Avarn Security som bevakningsleverantör. Vårt uppdrag дr att vara på plats...

If får reprimand för osäker e-post

IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att försäkringsbolaget If skickat känsliga personuppgifter via e-post utan tillräckligt skydd för uppgifterna. IMY har...

UNDERSÖKNING: Företagsledare vill automatisera inom cybersäkerhet

Palo Alto Networks har presenterat en ny global undersökning som redovisar företagens utmaningar, prioriteringar och åsikter om aktuella säkerhetsfrågor - och inte minst hur...

OneMore Secure lanserar saas-tjänsten Säkerhetsdeklaration

I betalversionen får företag ett certifikat, en executive summary, en åtgärdslista med förslag på åtgärder för att öka sin motståndskraft och höja sitt index....

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...