- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Region Stockholm tar över vårdlarmen

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni att den regionala prioriterings- och dirigeringstjänsten tas över i egen regi från och med den 1 november 2024. Avtalet med SOS Alarm AB förnyades för ytterligare två år och kvarstår under genomförandeperioden.

-

- Annons -

Region Stockholm har i nuläget ett regionalt upphandlat avtal med SOS Alarm Sverige AB som har uppdraget att tillhandahålla hela larmhanteringen: från inkommande vårdärenden, bedömningar och prioriteringar till att larma ut resurser som ambulanser och läkarbilar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att ta fram en tidsplan och modell för ett stegvis organisationsövertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten, det vill säga den del av larmhanteringen som avgör hur vården hanterar ett ärende. Beslutet är en del i utformandet av framtidsplanen för den prehospitala vården för 2026–2034. Med den prehospitala vården avses exempelvis ambulanser och sjuktransporter. Prehospital vård är en förutsättning för att erbjuda en säker vård för länets invånare. Verksamheten består av team av ambulanssjukvårdare, specialistsjuksköterskor och läkare som bedömer, vårdar, transporterar och hänvisar nästan 340 000 uppdrag per år. 

Syftet med övergången till egen regi är att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja där det säkerställs att personalen är placerad i Stockholm och har god kunskap om regionens vårdsystem, infrastruktur och lokaler. Det ger möjlighet till ökad samverkan mellan prehospital vård och andra vårdgivare, i enlighet med inriktningen för en god och nära vård.

- Annons -

FLER NYHETER

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...
- Annons -

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...

RAPPORT: Cyberkriminella övergår till att sprida virus via container-format

Sådana filtyper, som ISO, IMG och RAR, har möjlighet att kringgå Microsofts skydd mot makroblockering, samt underlätta distributionen av körbara filer som kan leda...

Zoom stärker säkerheten

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...