• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny handlingsplan mot våldbejakande extremism i Sundsvalls kommun

-

sundsvallI oktober började arbetet med att ta fram en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nu finns ett förslag som ska ut på remiss till berörda förvaltningar och nämnder i kommunen. Inriktningen är att förslaget ska bli beslutat innan sommaren.

Förslaget bygger på de rekommendationer som den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tagit fram som stöd till kommunala handlingsplaner. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Stor vikt ska läggas på samverkan, den ska vara både kontinuerlig, bred och ske i befintliga stukturer. En arbetsgrupp med representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten har tagit fram förslaget till handlingsplan. Gruppen har kartlagt vilka befintliga strukturer som finns och hur de kan använda dessa för att fånga upp tidiga signaler på radikalisering. En generell utbildning behöver göras till de personalgrupper som kan stöta på personer som är i ett tidigt skede av radikalisering. Civilsamhället och anhöriga är aktörer som också ska vara inkluderade i arbetet.

– Genom att sprida kunskap och samarbeta kan vi fånga upp tidiga tecken på radikalisering. Det ökar möjligheten att agera snabbt och förhindra att våldsbejakande extremistmiljöer får fäste i samhället samt att individer lockas till att delta i dem, säger Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetsgruppen föreslås bli permanent och är den grupp som bör ha den aktuella lägesbilden. Gruppen är tänkt att arbeta vidare med hur handlingsplanen ska genomföras. Till stöd finns även nätverk mot våldsbejakande extremism både i länet och på en nationell nivå.

– Endast genom god samverkan och väl upparbetade kanaler mellan berörda organisationer kan vi möta upp företeelser eller individer som sympatiserar med våldsbejakande extremism, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...