• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Mobilappar i maskopi – från teoretiskt till verkligt hot

-

Woman using cellphone on the streetIntel Secutirys MacAfee-lab har under det senaste kvartalet identifierat fler än 5000 varianter av 21 konsumentappar som innehåller kod som klarar av att exfiltrera data, inspektera innehåll i filer som lagrats på telefonen, skicka SMS i bakgrunden och andra illvilliga. Antalet nya Ransomware-hot ökade med 24 procent, mycket beroende på att relativt osofistikerade cyberbrottslingar gett sig in i branschen.

Intel Security har nu släppt sin senaste hotrapport; McAfee Labs Threats Report: June 2016, som bland annat går på djupet med hur cyberbrottslingar kan manipulera två eller flera appar så att de går i maskopi med varandra och på så sätt kan exfiltrera användardata, inspektera innehåll i filer som lagrats på telefonen, skicka SMS i bakgrunden, starta andra appar utan att användarens godkännande och skicka platsdata till kontrollservrar. Man har sett den här typen av beteende i fler än 5 000 varianter av 21 appar skapade för helt andra, och betydligt nyttigare, syften – som att strömma video, hålla koll på användarens hälsa eller planera resor.

I praktiken innebär detta att det finns ytterligare en anledning för mobilanvändare att tänka på säkerheten – att hålla sina telefoner och sina installerade appar uppdaterade och tänka efter en gång extra när de installerar nya appar. Dessvärre tyder efterforskningarna på att användarnas oförmåga att regelbundet uppdatera apparna lett till att äldre versioner – som inte ännu fått de kritiska säkerhetsuppdateringarna – kunnat användas och styras för illvilliga ärenden.

ChristofferCallender– Att mobilappar skulle kunna gå i maskopi på det här sättet och samverka för att göra skadliga saker tillsammans har länge ansetts som ett hot i teorin, men tack vare de möjligheter till kommunikation appar emellan som erbjuds i mobila operativsystem har det blivit verklighet, säger Intel Securitys säkerhetsexpert Christoffer Callender.

Operativsystemen innehåller många lösningar för att isolera appar, genom att placera dem i så kallade ”sandboxes”, begränsa dem med hårda restriktioner och styra vilka rättigheter de har. Tyvärr finns det också tydlig dokumentation för hur appar kan kommunicera med varandra, över de här gränserna. Tillsammans kan alltså appar utnyttja de här möjligheterna för att kringgå säkerhetslösningarna i operativsystemet och utnyttjas för illvilliga ärenden.

– I praktiken innebär detta exempelvis att en app med tillgång till känslig eller privat data samverkar – medvetet eller omedvetet – med en eller flera appar för att föra informationen vidare till en tredje part. Samma scenario kan även gälla finansiella tjänster, där en app som kan utföra ekonomiska transaktioner utnyttjas via en annan app för att föra över pengar utan användarens samtycke. Det är mycket som står på spel utan att användaren alltid är medveten om det.” menar Intel Securitys säkerhetsexpert Christoffer Callender.

Samtliga scenarion kräver att åtminstone en av de inblandade apparna har de rättigheter som krävs för att komma åt den känsliga informationen, en app med som har rättigheter att kommunicera fritt utanför enheten. Det enda som krävs är att de kan kommunicera med varandra och deras roller i den skadliga verksamheten kan antingen vara uppsåtlig eller resultatet av ofrivilliga dataläckage, eller att utvecklaren byggt in ett skadligt bibliotek eller använt ett manipulerat utvecklarkit som planterat den skadliga koden. Dessa appar kan sedan dra nytta av det delade lagringsutrymmet, där filerna som lagras kan läsas av alla, för att byta information om vilka rättigheter respektive app har och därigenom bestämma vilken app som är bäst lämpad för att ta emot framtida kommandon från angriparen.

Rapporten tar också upp möjliga lösningar för att ta fram verktyg som kan upptäcka den här typen av mobilappar i maskopi. När de väl upptäckts och identifierats kan de blockeras med mobila säkerhetslösningar. I rapporten finns även  förslag på enkla åtgärder som minskar riskerna, som att bara ladda hem appar från betrodda källor, undvika appar med inbäddade annonslösningar och inte ”jailbreaka” eller ”roota” sina enheter – men allra viktigast: att alltid se till att operativsystem och installerade appar är uppdaterade.

Q1 2016 i siffror:

  • Ransomware: Nya varianter av ransomware ökade med 24 procent under kvartalet, mycket beroende på att relativt osofistikerade cyberbrottslingar gav sig in i branschen. Olika typer av exploit-kits för att plantera den skadliga koden har blivit allt vanligare.
  • Mobil: Under kvartalet ökade antalet nya varianter av skadlig kod för mobila plattformar med 17 procent jämfört med föregående kvartal. Det totala antalet exempel på skadlig kod för mobilen har ökat med 113 procent de senaste fyra kvartalen.
  • Macro-malware: Skadliga macron har fortsatt öka i enlighet med den kurva McAfee Labs identifierade under förra året, med en ökning på 42 procent jämfört med föregående kvartal. Måltavlan är framförallt företagsnätverk, och det är framförallt genom sofistikerade phishing-mejl som de försöker nå ut.

För mer information om mobilappar i maskopi eller den nya versionen av Pinkslipbot, samt ytterligare statistik om hotlandskapet, ladda hem hela rapporten här.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...