• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Lägsta antalet omkomna i brand på 2000-talet

-

brandFör andra året i rad visar preliminär statistik på att antalet omkomna i bränder är under 100. Under 2014 har 76 omkommit i 69 bränder varav 68 personer omkom i brand i sin bostad. Antalet döda i bränder har minskat under flera år men under 2014 har minskningen varit påfallande stor. Jämfört med 2013 har antalet omkomna minskat med 21 procent och antalet dödsbränder med 20 procent.

– Vad den kraftiga minskningen av antalet omkomna beror på är ännu för tidigt att säga då vi ännu inte har alla uppgifter om brandorsaker och övriga omständigheter vid bränderna. Vi hoppas kunna göra en grundlig analys av bränderna för att kunna få klarhet i vilka förhållanden som bidrar till färre döda i bränder. Det vi hittills har noterat är att antalet omkomna i brand i småhus minskat under året samt att antalet omkomna män minskat mot tidigare år, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

Antalet män har minskat bland de omkomna och under 2014 var det 45 män mot genomsnittliga 71 (2009-2013). Antalet omkomna kvinnor ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, 31 mot genomsnittet på 39. Tidigare år har det varit en tydligare skillnad mellan könen, men förra året var det en jämnare fördelning.

– Det är ännu för tidigt att säga om det är en bestående nedåtgående trend då antalet omkomna i brand är relativt få och variationen är slumpmässig. I arbetet med den nationella strategin arbetar vi bland annat för att minska antalet omkomna i brand. Premilinära siffror för 2014 tyder på att vi är på rätt väg, men statistiken kan förändras och det är svårt att veta hur det nya året kommer att bli, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

– Vi måste fortsätta arbetet med att öka medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand. Det är inte alla som vet att en bostad kan vara övertänd snabbare än räddningstjänsten hinner fram. Med fungerande brandvarnare och 6 kg pulversläckare kan man göra en första insats för att förhindra att en bostad brinner ner. Vi på Brandskyddsföreningen, tillsammans med MSB, räddningstjänsterna och flera andra aktörer, rekommenderar alla att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen Sverige.

 

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...