• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, BFHS, har tagit fram ett lagförslag för att få fler hjärtstartare i bostadsområden. Lagförslaget innebär ett krav på hjärtstartare som liknar hur det idag finns krav på brandskyddsutrustning.

-

Foto: Hjärt-Lungfonden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om tillgången på hjärtstartare var högre och fler kände till hur de ska agera vid ett hjärtstopp. 

BFHS har arbetat fram ett lagförslag för att öka tillgången på hjärtstartare ute i samhället. Förslaget innehåller ett krav på hjärtstartare i bostadsområden, eftersom det är där 70 procent av hjärtstoppen inträffar. I dag finns de flesta hjärtstartarna på arbetsplatser och i andra slags offentliga lokaler.

– För att rädda en person som drabbats av hjärtstopp krävs att hjärt-lungräddning sätts in direkt. Med hjärtstartaren kan vi också få i gång hjärtat igen. För att klara detta måste hjärtstartaren finnas tillgänglig och kunna hämtas inom minuter. Det här är en fråga där politikerna genom enkla medel skulle kunna rädda väldigt många liv. säger Jonas Köpcke, ordförande i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige.

Lagförslaget tar avstamp i motsvarande lagstiftning som finns för brandskyddsutrustning i fastigheter. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med minst tio bostäder blir enligt förslaget skyldiga att sätta upp en hjärtstartare.

– Poängen är att hjärtstartaren ska vara lätt tillgänglig och finnas i trapphuset eller på annan gemensam plats. Det viktiga är sedan att alla som bor där känner till var den finns och kan hämta den så fort det bara går. Vi kommer nu att ta lagförslaget och ha det som utgångspunkt i diskussioner med de politiska partierna och andra berörda beslutsfattare, säger Jonas Köpcke.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...