• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Krishantering vardag inom näringslivet

En ny global undersökning från PwC visar att hela 91 procent av företagen som svarade har råkat ut för minst en krishändelse under de senaste två åren, utöver pandemihanteringen. Den siffran kan jämföras med 69 procent som gav samma svar i motsvarande undersökning 2019. Rapporten visar också att cyberattacker och hot mot försörjningskedjor ökar dramatiskt samt att energi- och hälsosektorerna är värst drabbade.

-

– Vi ser två delar som sticker ut i år i förhållande till för fyra år sedan. Dels är det risker kopplade till försörjningskedjor, som har fördubblats i omfattning. Dels ser vi en ökning på närmare 40 procent när det gäller cyberrelaterade kriser, säger Magnus Lindkvist, ansvarig för Cyber Security inom PwC Sverige.

Samtidigt som kriser relaterade till försörjningskedjor ökar markant, så finns det frågetecken kring hur många företag agerar. Bara 25 procent är nämligen övertygade om att de har kapacitet att hantera den här sortens kriser. Undersökningen visar också att det är stora summor som står på spel för företagen. 57 procent uppger att de senaste krishändelserna kostat dem minst en miljon dollar. 16 procent menar att det rör sig om belopp på minst 50 miljoner dollar.

– Sedan finns det också en stor osäkerhetsfaktor, då det är svårt att bedöma långsiktig finansiell påverkan i form av till exempel ett sargat varumärke eller ett stukat internt förtroende, menar Magnus Lindkvist.

Undersökningen har även tittat närmare på hur olika branscher utsatts för kriser under de två senaste åren. Här hamnar energi- och hälsobranscherna högst upp på kristoppen, med i genomsnitt fyra krishändelser.

– Den bransch som har drabbats hårdast av cyberattacker är teknik och telekom, där 16 procent av kriserna var cyberrelaterade. När det gäller kriser länkade till försörjningskedjor, så var de mest förekommande inom tillverkningsindustrin, säger Magnus Lindkvist.

För att möta det nya breda krisspektrumet gör många företag rejäla investeringar. 89 procent gör till exempel satsningar på cybersäkerhet, och närmare hälften har genomfört mycket stora investeringar inom området.

– Sedan sjunker den här siffran tydligt och vi är nere på 37 procent för större investeringar i säkrare försörjningskedjor. I botten hamnar satsningar på medarbetarna och individuell motståndskraft. Här är det bara 29 procent som lägger stort fokus, avslutar Magnus Lindkvist.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...