• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Krishantering vardag inom näringslivet

En ny global undersökning från PwC visar att hela 91 procent av företagen som svarade har råkat ut för minst en krishändelse under de senaste två åren, utöver pandemihanteringen. Den siffran kan jämföras med 69 procent som gav samma svar i motsvarande undersökning 2019. Rapporten visar också att cyberattacker och hot mot försörjningskedjor ökar dramatiskt samt att energi- och hälsosektorerna är värst drabbade.

-

– Vi ser två delar som sticker ut i år i förhållande till för fyra år sedan. Dels är det risker kopplade till försörjningskedjor, som har fördubblats i omfattning. Dels ser vi en ökning på närmare 40 procent när det gäller cyberrelaterade kriser, säger Magnus Lindkvist, ansvarig för Cyber Security inom PwC Sverige.

Samtidigt som kriser relaterade till försörjningskedjor ökar markant, så finns det frågetecken kring hur många företag agerar. Bara 25 procent är nämligen övertygade om att de har kapacitet att hantera den här sortens kriser. Undersökningen visar också att det är stora summor som står på spel för företagen. 57 procent uppger att de senaste krishändelserna kostat dem minst en miljon dollar. 16 procent menar att det rör sig om belopp på minst 50 miljoner dollar.

– Sedan finns det också en stor osäkerhetsfaktor, då det är svårt att bedöma långsiktig finansiell påverkan i form av till exempel ett sargat varumärke eller ett stukat internt förtroende, menar Magnus Lindkvist.

Undersökningen har även tittat närmare på hur olika branscher utsatts för kriser under de två senaste åren. Här hamnar energi- och hälsobranscherna högst upp på kristoppen, med i genomsnitt fyra krishändelser.

– Den bransch som har drabbats hårdast av cyberattacker är teknik och telekom, där 16 procent av kriserna var cyberrelaterade. När det gäller kriser länkade till försörjningskedjor, så var de mest förekommande inom tillverkningsindustrin, säger Magnus Lindkvist.

För att möta det nya breda krisspektrumet gör många företag rejäla investeringar. 89 procent gör till exempel satsningar på cybersäkerhet, och närmare hälften har genomfört mycket stora investeringar inom området.

– Sedan sjunker den här siffran tydligt och vi är nere på 37 procent för större investeringar i säkrare försörjningskedjor. I botten hamnar satsningar på medarbetarna och individuell motståndskraft. Här är det bara 29 procent som lägger stort fokus, avslutar Magnus Lindkvist.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...