• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kalmar Stadsfest ska bli tryggare

-

stadsfestInför Kalmar Stadsfest, som tar plats 11-13 augusti, har säkerheten extra hög prioritet. I år läggs särskilt fokus på förebyggande arbete mot sexuella ofredanden och övergrepp. Budskapet inför festen är att man tillsammans med deltagarna arrangerar ett tryggt, trevlig och tillgängligt event. Där man även uppmanar besökarna att ta hand om varandra.

– Vi jobbar aktivt med polisen och Kalmar kommun för att skapa ett tryggt, trevligt och tillgängligt evenemang för boende och besökare. Vi har sedan många år tillbaka en säkerhetsplan för evenemanget och i år lägger vi med anledning av erfarenheter från andra festivaler och stora evenemang fokus på att förebygga sexualiserat våld och trakasserier, berättar Pär Israelsson, projektledare för Kalmar Stadsfest.

Den senaste tiden har det förekommit sexuella ofredanden och övergrepp vid flera musikfestivaler runt om i landet. Ofredanden är ett samhällsproblem och vid stora folksamlingar ökar riskerna. Stadsfesten har sedan många år tillbaka en utarbetad kris- och säkerhetsplan med en stabsfunktion som regelbundet följer upp vad som händer både innan och under evenemanget. Där samverkar arrangörerna med polis, ordningsvakter, Kalmar kommun, nattvandrare med flera för att förebygga brott.

För att arbeta förebyggande mot sexuella ofredanden kommer kommunen att ha ett infocenter i centrum och dessutom kommer polisen och kommunens förebyggandeteam att finnas på plats hela Kalmar Stadsfest.

Extra vakter
Utöver de vakter arrangören anlitar har Kalmar kommun hyrt in ytterligare fyra vakter, som jobbar på uppdrag av kommunen fram till kl. 04.00. Vakterna har utökat förordnande och har rätt att ingripa på hela Kvarnholmen.

– Vi arbetar just nu också på att skapa en, för alla samverkande parter, gemensam informations- och trygghetspunkt i centrala Kalmar. Nu undersöker vi vilka resurser som finns för att bemanna en sådan punkt, berättar Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommuns strateg för social hållbarhet.

Långsiktiga insatser
Det förebyggande arbetet under Kalmar Stadsfest är startskottet för en rad långsiktiga insatser. I kommunens verksamhetsplan och budget för 2017 finns beslut om översyn och uppdatering av de anvisningar och insatser som finns för att förebygga våld mot kvinnor och sexualiserat våld. Det förebyggande arbetet kommer att förstärkas.

Under hösten kommer ett nytt material kring sexuella kränkningar och kroppslig integritet att spridas till alla högstadieskolor i Kalmar kommun och arbetet med jämställdhetsintegrering i hvb-verksamhet för ensamkommande ungdomar kommer att komma igång. Kommunen kommer också att upprätthålla och förstärka det drogförebyggande arbetet och arbetet med belysningsprogrammet kommer att intensifieras och ges ett tydligare trygghets- och brottsförebyggande perspektiv.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...