• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kalmar Stadsfest ska bli tryggare

-

stadsfestInför Kalmar Stadsfest, som tar plats 11-13 augusti, har säkerheten extra hög prioritet. I år läggs särskilt fokus på förebyggande arbete mot sexuella ofredanden och övergrepp. Budskapet inför festen är att man tillsammans med deltagarna arrangerar ett tryggt, trevlig och tillgängligt event. Där man även uppmanar besökarna att ta hand om varandra.

– Vi jobbar aktivt med polisen och Kalmar kommun för att skapa ett tryggt, trevligt och tillgängligt evenemang för boende och besökare. Vi har sedan många år tillbaka en säkerhetsplan för evenemanget och i år lägger vi med anledning av erfarenheter från andra festivaler och stora evenemang fokus på att förebygga sexualiserat våld och trakasserier, berättar Pär Israelsson, projektledare för Kalmar Stadsfest.

Den senaste tiden har det förekommit sexuella ofredanden och övergrepp vid flera musikfestivaler runt om i landet. Ofredanden är ett samhällsproblem och vid stora folksamlingar ökar riskerna. Stadsfesten har sedan många år tillbaka en utarbetad kris- och säkerhetsplan med en stabsfunktion som regelbundet följer upp vad som händer både innan och under evenemanget. Där samverkar arrangörerna med polis, ordningsvakter, Kalmar kommun, nattvandrare med flera för att förebygga brott.

För att arbeta förebyggande mot sexuella ofredanden kommer kommunen att ha ett infocenter i centrum och dessutom kommer polisen och kommunens förebyggandeteam att finnas på plats hela Kalmar Stadsfest.

Extra vakter
Utöver de vakter arrangören anlitar har Kalmar kommun hyrt in ytterligare fyra vakter, som jobbar på uppdrag av kommunen fram till kl. 04.00. Vakterna har utökat förordnande och har rätt att ingripa på hela Kvarnholmen.

– Vi arbetar just nu också på att skapa en, för alla samverkande parter, gemensam informations- och trygghetspunkt i centrala Kalmar. Nu undersöker vi vilka resurser som finns för att bemanna en sådan punkt, berättar Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommuns strateg för social hållbarhet.

Långsiktiga insatser
Det förebyggande arbetet under Kalmar Stadsfest är startskottet för en rad långsiktiga insatser. I kommunens verksamhetsplan och budget för 2017 finns beslut om översyn och uppdatering av de anvisningar och insatser som finns för att förebygga våld mot kvinnor och sexualiserat våld. Det förebyggande arbetet kommer att förstärkas.

Under hösten kommer ett nytt material kring sexuella kränkningar och kroppslig integritet att spridas till alla högstadieskolor i Kalmar kommun och arbetet med jämställdhetsintegrering i hvb-verksamhet för ensamkommande ungdomar kommer att komma igång. Kommunen kommer också att upprätthålla och förstärka det drogförebyggande arbetet och arbetet med belysningsprogrammet kommer att intensifieras och ges ett tydligare trygghets- och brottsförebyggande perspektiv.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...