• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Internet och sociala medier som spridare av extremistiska budskap

-

gustafsson_ranstorp_440_217
Linus Gustafsson och Magnus Ranstorp. Foto Försvarshögskolans hemsida.

I förra veckan talade Linus Gustafsson och Magnus Ranstorp, båda forskare inom terrorism vid Försvarshögskolan, vid konstitutionsutskottets och justitieutskottets hearing i Sveriges riksdag om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön.

Linus Gustafsson talade om våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier med fokus på Sverige. Magnus Ranstorp (förra årets vinnare av #Årets Säkerhestprofil, nominera din kandidat på sakerhetsgalan.se) pratade om IS och al-Qaidas propaganda i den digitala miljön.

– Fenomenet kan beskrivas som offensiva påverkanskampanjer från aktörer i Syrien och Irak men också som påverkanskampanjer vilka upprätthålls och utvecklas genom en global social rörelse med salafi-jihadistiska förtecken. En våldsbejakande ideologisk rörelse som också finns närvarande i Sverige, säger Linus Gustafsson enligt Försvarshögskolans hemsida.

Linus Gustafsson har sedan 2012 följt ett antal forum på sociala medier som kan anses vara en del av de våldsbejakande islamistiska extremistmiljöerna i Sverige. Försvarshögskolan fick i uppdrag av Nationella samordnaren för att värna om demokratin mot våldsbejakande extremism att författa en studie på området. Studien ger dock inte en helhetsbild av våldsbejakande extremism i Sverige eller vilken roll och funktion sociala medier har i detta sammanhang.

– Det är svårt att mäta vilken effekt, eller inflytande, som sociala medier har och om det är en avgörande faktor i radikaliseringsprocesser och rekrytering. Sannolikt samspelar detta med den ”fysiska miljön”, säger Linus Gustafsson.

Det krävs mer forskning för att förklara motiv, orsaker och vilken roll sociala medier har i radikalisering och rekrytering. Det säger Linus Gustafsson och enligt Försvarshögskolans hemsida efterfrågar han nu fler studier som inbegriper intervjuer med sympatisörer och de som anslutit sig till dessa organisationer.

Läs mer om Linus Gustafsson och Magnus Ranstorps arbete:

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...