• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

IMY yttrar sig över förslag till ändrade regler för kamerabevakning

En statlig utredning har lagt fram förslag på ändringar av reglerna för kamerabevakning. IMY yttrar sig nu över förslagen och flaggar för att det finns en risk att lättnaderna kan medföra mer otillåten kamerabevakning i samhället.

-

Utredningen föreslår bland annat att kravet som finns för vissa aktörer att ansöka om tillstånd till kamerabevakning tas bort. Det innebär i så fall att ingen längre kommer behöva ansöka om tillstånd.

– Vi motsätter oss inte att tillståndskravet tas bort men i vårt yttrande för vi fram vissa risker som ett avskaffande kan medföra, till exempel att det kan medföra mer otillåten bevakning i samhället, säger Cecilia Agnehall, tillförordnad rättschef på IMY.

I sitt yttrande noterar IMY att bara för att tillståndskravet tas bort innebär det inte att de som idag omfattas av tillståndskravet kommer att kunna kamerabevaka i större utsträckning än idag, däremot att det är upp till dem att själva göra bedömningen om bevakningen är tillåten. 

– Att bedöma om en kamerabevakning är laglig eller inte kan vara svårt och IMY kommer att behöva ge mer vägledning till aktörerna och även utföra granskningar av pågående kamerabevakning i större utsträckning än vad som görs i dag. En fråga som vi anser behöver utredas närmare är om aktörerna som i nuläget behöver tillstånd, har en rättslig grund vid ett borttaget tillståndskrav, säger Cecilia Agnehall.

Utredningen innehåller även förslag på ändrade regler för den kamerabevakning som utförs av brottsbekämpande myndigheter. Förslagen innebär att brottsbekämpande myndigheter ges utökade möjligheter att kamerabevaka på platser där det inte tidigare begåtts brott. IMY har förståelse för dessa myndigheters behov av sådan bevakning men lyfter samtidigt i yttrandet fram att det finns en risk att bevakning kommer att ske även vid förhållandevis låg risk för mindre allvarliga brott.

IMY har även synpunkter på utredningens förslag om undantag från skyldigheten för brottsbekämpande myndigheter att informera om bevakning i vissa fall, särskilt eftersom förslaget i denna del riskerar att leda till bevakning som liknar ett hemligt tvångsmedel.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte AI främst nya cyberhot utan förstärker redan befintliga hot. Tekniken...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

REKLAMSAMARBETE

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte...