• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Helsingborgs Hamn utökar säkerheten i samarbete med Räddningstjänsten

-

Christer Ängehov,  Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Per Björnson Helsingborgs Hamn.
Christer Ängehov, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Per Björnson Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamn har den 15 januari 2016 tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Syftet är att ytterligare förstärka hamnens och Räddningstjänstens beredskap inför och förmåga under eventuella olyckstillbud. Satsningen bidrar till en säkrare hamn.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett gemensamt räddningstjänstförbund för Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. För första gången har Helsingborgs Hamn tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Ett samarbete som bland annat bidrar till utvecklade beredskaps- och insatsplaner. 

– För hamnen är det fördjupade samarbetet ett steg i vidareutvecklandet av vår incidentberedskap. Med ett nära samarbete och ambitiösa utbildningsinsatser av Räddningstjänstens personal förstärks räddningstjänstens och hamnens förmåga att hantera olyckstillbud, säger Per Björnson, säkerhetschef, Helsingborgs Hamn.

Syftet med avtalet är att minska risken för räddningstjänsthändelser och därmed kunna agera med bästa möjliga förutsättningar vid olyckstillbud. Helsingborgs Hamns personal utbildas tillsammans med räddningstjänstens operativa personal i hamnens särskilda förutsättningar och verksamhet. En beredskapsplan utvecklas och i samband med detta en insatsplan. 

– Samverkansavtalet är bra både för Räddningstjänsten Skåne Nordväst och hamnen. Vi står båda bättre rustade inför eventuella olyckor. Framöver kan hamnen vila tryggt i att vi är väl utbildade och kunniga om verksamheten och att det finns gedigna rutiner för att förebygga och hantera olyckor snabbt, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

När samverkansavtalet trätt i kraft ska gemensamma utbildningar och övningar genomföras såväl inledningsvis som årligen. Helsingborgs Hamn kommer bland annat att utse och utbilda katastrofledare och skadeplatsledare som vid aktiverad beredskapsplan kommer att arbeta med räddningstjänstens räddningsledare och yttre befäl. Detta i syfte att gemensamt förebygga och hantera en eventuellt uppkommen händelse.

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....