• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Great Security lanserar Vision.

-

Daniel_Svensson
Daniel Svensson får ansvar för att bygga upp nya enheten Vision

Säkerhetsföretaget Great Security introducerar Vision, en ny enhet inom företaget som renodlat ska utveckla och marknadsföra lösningar inom kamerasäkerhet. Företaget levererar redan idag många olika kameralösningar men med Vision vill man ta ytterligare ett steg för att bli marknadsledande.

Med den nya enheten Vision kommer Great Security kunna erbjuda sina kunder avancerad kamerateknik med fokus kring lösningar som är både nytänkande och ger ansvarsfull säkerhet. Framtidspotentialen inom kameraövervakning är stor och man menar att dagens och morgondagens kamerateknik kommer att kunna ersätta andra mer traditionella säkerhetssystem. 

– Om några år kommer vi säkerligen att förlita oss på bildanalys som ersättare för många traditionella delar inom säkerhetsvärlden, berättar Daniel Svensson, som i och med den nya satsningen lämnar sin post som ansvarig för regionen Väst för att bygga upp det nya segmentet.  

Företaget har sedan tidigare en erfarenhet av att bygga upp framgångsrika, specialiserade affärsområden, den erfarenheten vill man ta med sig in i byggandet av Vision. Affärsområdena Solutions och Retail, som levererar avancerade säkerhetslösningar till rikstäckande kunder, har hjälpt många rikskunder att förbättra sitt säkerhetsarbete.

– Vår filosofi är att får man chansen att arbeta renodlat inom ett visst segment så blir resultatet engagerade medarbetare med mycket kunskap. Både om tekniken i sig men framförallt inom att hitta nyttan för kunden, säger Fredric Öjebrandt, Marknadschef och konceptansvarig. 

Inom ramen för Vision kommer många redan inarbetade koncept att kunna utvecklas för en bredare marknad. Inom till exempel kameror för process-säkerhet pågår flera projekt med SCA just nu i Sverige, Holland, Polen och snart även i USA. 

Med konceptet ”Trygg Hemma” levererar Great Security trygghetskameror till hemtjänsten. Kameratekniken används för att undvika att störa omsorgstagaren i onödan och därigenom skapa en trygghetskänsla. 

Great Securitys nya affärsområde Vision lanseras i samband med Trygghetskamerans dag i Stockholm den 28 april.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...