• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Framtidsrapport avslöjar förtroendekris för samhällets förmåga att hantera cybersäkerhet

Tomorrow Report är en återkommande framtidsrapport från Nexer som undersöker svenska folkets syn på digitalisering och ny teknik. Årets upplaga fokuserar på svenskarnas attityder till digitalisering, cybersäkerhet och nationell digital försvarsförmåga – och hur dessa har förändrats från 2022 till 2024.

-

– Rapporten visar tydligt att vi står inför betydande utmaningar med minskat förtroende för digitaliseringen som möjliggörare, samtidigt som Sverige halkar efter på den globala rankingen i cybersäkerhet. Å andra sidan ser vi en fortsatt stark vilja från svenska folket att bidra till nationens säkerhet. Att 8 av 10 svenskar är villiga att bidra med privat digital utrustning till Sveriges försvar bör ses som en resurs och ett starkt vittnesmål om ett enat land, säger Lars Kry, vd, Nexer Group.

Den minskade optimismen kring digitaliseringens möjligheter kan kopplas till flera faktorer, inklusive frekventa cyberattacker, en ökad global hotbild, samt en växande medvetenhet om riskerna med digital teknik. Allt färre tror idag att digitaliseringen kan minska antalet konflikter i världen, samtidigt som allt fler tror att den leder till fler farliga vapen. Å andra sidan tror allt fler att digitaliseringen leder till ökad välfärd och bättre brottsbekämpning, vilket belyser digitaliseringens dubbelnatur som möjliggörare och potentiell fredsskapare, men också källa till nya spänningar.

Svenskarnas tro att digitalisering kan främja demokrati har förändrats med en trend mot ökad skepticism. 77 procent tror att digitaliseringen leder till statlig övervakning, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2022. Oron för att digitaliseringen ökar spridningen av desinformation är fortsatt hög, även om den har minskat något sedan 2022 (från 89 procent till 84 procent).

Antalet svenskar som uppger att de blivit utsatta för cyberbrott är oförändrat sedan 2022: 25 procent män och 18 procent kvinnor. Trots detta känner sig 47 procent mer oroliga för cyberattacker sedan kriget i Ukraina bröt ut – en ökning med tio procentenheter sedan 2022 – och allt färre vill dela information online. Dessutom har förtroendet för såväl företags som myndigheters förmåga att skydda sig mot cyberbrott minskat sedan 2022. Minskningen är fem procentenheter för företag (från 24 procent till 19 procent) och sju procentenheter för myndigheter (från 28 procent till 21 procent). Sammantaget tyder detta på en ökad medvetenhet om sårbarheter och konsekvenser av cyberbrott.

”Rapporten visar en alarmerande brist på förtroende för vår förmåga att skydda oss mot cyberbrott. Att endast 2 av 10 svenskar känner sig trygga är därför en kraftig väckarklocka för både myndigheter och företag”, säger Jesper Svegby, vd, Nexer Cybersecurity.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte AI främst nya cyberhot utan förstärker redan befintliga hot. Tekniken...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

REKLAMSAMARBETE

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte...