- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Forskare ska studera cybersäkerheten i kommuner

Forskaren Johan Berlin har beviljats 5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i deras utlysning för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet. Han ska genom en jämförande studie öka kunskapen om cybersäkerhet i svenska kommuner.

-

- Annons -

– Kommuner ansvarar för omfattade, sammanlänkade och viktiga informationssystem som berör alla människor i landet. Den kommunala cybersäkerheten är avgörande för att samhällets äldreomsorg, hälsovård, skola, vatten/avlopp, avfallshantering och energi ska fungera, säger Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning på offentlig organisation vid Högskolan Väst och ansvarig forskare.

– Hur cybersäkerhet uppfattas och hanteras av kommuner har dessvärre endast i begränsad omfattning studerats vilket gör att ökade kunskaper på detta område är av stort värde.

Mer specifikt, vill projektet besvara följande frågor:

  • I vilken omfattning svenska kommuner uppmärksammar och förstår cybersäkerhetsrisk.
  • Hur de organiserar sitt cybersäkerhetsarbete.
  • Vilka likheter och skillnader som finns hos kommunerna avseende fråga 1 och 2.
  • Hur skillnader mellan kommuner kan förklaras, särskilt med fokus på kommunstorlekens betydelse som en förklarande faktor.

Datainsamlingen kommer att ske genom en nationell enkät, analys av dokument och genom intervjuer med ett strategiskt urval av personer som IT-chefer, IT-experter, säkerhetsansvariga, ledande politiker och direktörer.

– Jag hoppas vi ska kunna bidra till viktiga insikter om hur och varför kommuner har olika förståelse och förmåga att hantera cybersäkerhetsrisker, säger Johan Berlin.

- Annons -

FLER NYHETER

Kvaliteten på patchar blir markant sämre

Nu genomför därför Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI) policyändringar för ineffektiva patchar, i ett försök att driva på branschomfattande förbättringar. Från och med...

Jan Olsson nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022

Han är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022 med följande motivering:Jan Olsson syns och hörs! Som medialt ansvarig föreläser han ett 80-tal gånger om året,...
- Annons -

RAPPORT: Emotet minskar, men är fortfarande den vanligaste skadliga koden

Efter en toppnotering från Emotet förra månaden med en påverkan på 14,12 procent av världens företag, är den nu nere på liknande noteringar som...
- Annons -

ANALYS: Mer än var femte HTML-bilaga används för nätfiske

Analysen visar också att text-bilagor är näst vanligast i bedrägliga sammanhang, nio procent dem är skadliga. Minst risk är det med pdf-bilagor där endast...

Svenska Alarm förvärvar konkurrent

Uppköpet av Best Alarm innebär att Svenska Alarm får närmare 1000 nya kunder, vilka får en kvalitetsförhöjning av sin larmtjänst. För Svenska Alarm innebär...
- Annons -

RAPPORT: Antalet cyberattacker har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina

Vid Black Hat USA 2022 lanserade VMware sin årliga Global Incident Response Threat Report som gör en djupdykning i de utmaningar som säkerhetsteam står...

Ny tjänst ska optimera cybersäkerhetsarbetet hos företag

Tech Mahindra har inlett samarbete med ColorTokens för att leverera avancerade Zero Trust-cybersäkerhetslösningar och riskhanteringstjänster, varav den senaste fått namnet Cyber insights. Samarbetet drar...

Datacenter exploderade – följdes av störningar hos Google

För att klargöra vad som orsakade explosionen har en utredning tillsatts.Timmar efter explosionen inkom rapporter om driftstörningar hos flera av Googles tjänster, bland annat...

Stanley Security i avtal med Swedish Match

Valet av säkerhetsleverantör föll på Stanley Security som härmed kommer att ansvara för fabrikens drift och underhåll under hela avtalsperioden, som löper på 36...

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...