• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Få företag försäkrar sig mot cyberbrott

-

Inför årets högsäsong i handeln lyfter försäkringsbolaget AIG Sverige frågan kring företagens utsatthet för cyberattacker. Enligt undersökningen från AIG Sverige ser var tredje svenskt företag, 34 procent, cyberattacker som en stor risk. Samtidigt är det få företag som hanterar problemet proaktivt och trots välkända risker är det endast 14 procent av företagen som har en försäkring mot cyberattacker.

Enligt AIGs Sverigechef Mattias Fritz har IT-risker blivit en central del av många företags riskscenarion. Han menar att ledningen bör analysera hur varumärket och företagets förtroende på marknaden kan påverkas lika mycket som hur stora de direkta kostnaderna i form av avbrott och avhjälpande blir. Forskare från Ponemon och IBM uppskattar den genomsnittliga kostnaden för ett globalt dataintrång till fyra miljoner US-dollar, en ökning med 29 procent från 2013.

– I dag ser såväl företagsledning som riskavdelningar cyberattacker som ett av de största hoten som finns, den bilden har förändrats mycket från när vi gjorde samma undersökning för bara fem år sedan. Enligt undersökningen förlitar sig 70 procent på den interna IT-avdelningen för att hantera en potentiell attack och 68 procent av företagen anser sig ha god förståelse för problemet och företagets svagheter. Det vi har sett är att detta inte räcker, snarare utgör det en risk då företagen måste vara medvetna om nya hot och kritiskt kunna se över sin egen exponering. En försäkring mot cyberangrepp är därför ett bra alternativ att överväga för att minimera konsekvenserna av en attack, säger Mattias Fritz, Sverigechef på AIG.

Inom AIG EMEA har fordran på cyberförsäkringar ökat med 158 procent från 2013 till september 2016 och väntas öka med ytterligare 29 procent efter helåret. Med nya dataskyddslagar och stor medial exponering av datasäkerhetsbrister förutspår företaget att efterfrågan på cyberskydd kommer fortsätta öka.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...