• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ett samlat grepp om data är avgörande för att förebygga bedrägerier

Bedrägerier är ett ökande problem för banksektorn och leverantörer av betaltjänster. Det ställs höga krav på säkerhetsfunktioner som samtidigt inte får försvåra transaktionerna. För att lyckas hantera den komplexa säkerhetsmiljön krävs lösningar för samlad dataintegration, skriver Stephanie Ora, rådgivare för arbete mot finansiell brottslighet på SAS Institute.

-

Internationellt förs just nu diskussioner om hur banker och leverantörer av betaltjänster ska kunna stoppa bedragare som utnyttjar finansaktörernas digitala tjänster. I Sverige har vi en ganska hög nivå vad gäller säkerhet, bland annat tack vare BankID samt att vi använder personnummer. Men BankID löser inte per automatik alla problem och det finns uppenbara svagheter och risker med ett system där det i princip bara finns en lösning för att hantera identiteter. 

För att fortsätta utveckla säkerhet och tillgänglighet för svenska kunder och aktörer finns all anledning att dra lärdom av erfarenheter av autentisering från andra håll. Och det finns en mängd områden, som e-handel, där bättre lösningar för autentisering ofta behövs. 

Om en bedragare till exempel lyckas komma över en persons BankID finns det fortfarande behov av att göra allt som går för att förhindra bedrägerier. Kontentan är att det behövs lösningar för att upptäcka och stoppa bedragare och bedrägerier. Och vi kan räkna med att behovet kommer att öka.

”Användare behöver se
att en digital tjänst är så
säker som möjligt”

Autentisering och lösningar för att upptäcka bedrägeriförsök bör vara på plats för att ha god säkerhet inom det digitala ekosystemet. Men det är också viktigt att de inte upplevs som besvärliga och försvårande av användare. I så fall finns risken att de slutar använda de digitala tjänsterna, eller byter till en konkurrerande tjänst eller annan leverantör. 

Samtidigt behöver användare se att en digital tjänst är så säker som möjligt. Annars finns återigen risken att de slutar att använda de digitala tjänsterna eller byter leverantör. Säkerhetsfunktioner för till exempel upptäckt av bedragare bör alltså märkas av, utan att störa. 

Oberoende av vilka behoven är finns det ett stort problem med arbetet för att upptäcka bedragare, inte minst för banker. Det finns ofta en stor mängd lösningar som behöver samverka. Var och en av dem tillhandahåller data som behöver hanteras. De må var och en vara bäst inom sina specialiserade områden, men det är svårt att få dem att samverka, om man inte har säkerställt hur de ska fungera tillsammans. 

Det krävs en öppen och skalbar arkitektur för att hantera dataintegration automatiskt. Det inbegriper till exempel data om beteenden, data från olika enheter, biometridata, och så vidare. Om olika datamängder samordnas blir maskininlärning för att upptäcka avvikande aktiviteter mer effektiv. Det ger teamen som arbetar mot bedrägerier mycket bättre förutsättningar att lyckas.

Stephanie Ora, rådgivare för arbete mot finansiell brottslighet på SAS Institute

I grund och botten kan arbetet med att motverka bedragare och bedrägerier beskrivas som riskhantering. Det handlar om att till stor del maskinellt avgöra om individer inte är de som de utger sig för att vara och om aktiviteter är konstiga. Man ska inte förringa det mänskliga inslaget i arbetet, ett gott omdöme är fortfarande värdefullt. Men det räcker inte med enbart det. Det krävs tillgång till många olika typer av data och förmåga att samordna dem.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...