- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ett samlat grepp om data är avgörande för att förebygga bedrägerier

Bedrägerier är ett ökande problem för banksektorn och leverantörer av betaltjänster. Det ställs höga krav på säkerhetsfunktioner som samtidigt inte får försvåra transaktionerna. För att lyckas hantera den komplexa säkerhetsmiljön krävs lösningar för samlad dataintegration, skriver Stephanie Ora, rådgivare för arbete mot finansiell brottslighet på SAS Institute.

-

Internationellt förs just nu diskussioner om hur banker och leverantörer av betaltjänster ska kunna stoppa bedragare som utnyttjar finansaktörernas digitala tjänster. I Sverige har vi en ganska hög nivå vad gäller säkerhet, bland annat tack vare BankID samt att vi använder personnummer. Men BankID löser inte per automatik alla problem och det finns uppenbara svagheter och risker med ett system där det i princip bara finns en lösning för att hantera identiteter. 

För att fortsätta utveckla säkerhet och tillgänglighet för svenska kunder och aktörer finns all anledning att dra lärdom av erfarenheter av autentisering från andra håll. Och det finns en mängd områden, som e-handel, där bättre lösningar för autentisering ofta behövs. 

Om en bedragare till exempel lyckas komma över en persons BankID finns det fortfarande behov av att göra allt som går för att förhindra bedrägerier. Kontentan är att det behövs lösningar för att upptäcka och stoppa bedragare och bedrägerier. Och vi kan räkna med att behovet kommer att öka.

”Användare behöver se
att en digital tjänst är så
säker som möjligt”

Autentisering och lösningar för att upptäcka bedrägeriförsök bör vara på plats för att ha god säkerhet inom det digitala ekosystemet. Men det är också viktigt att de inte upplevs som besvärliga och försvårande av användare. I så fall finns risken att de slutar använda de digitala tjänsterna, eller byter till en konkurrerande tjänst eller annan leverantör. 

Samtidigt behöver användare se att en digital tjänst är så säker som möjligt. Annars finns återigen risken att de slutar att använda de digitala tjänsterna eller byter leverantör. Säkerhetsfunktioner för till exempel upptäckt av bedragare bör alltså märkas av, utan att störa. 

Oberoende av vilka behoven är finns det ett stort problem med arbetet för att upptäcka bedragare, inte minst för banker. Det finns ofta en stor mängd lösningar som behöver samverka. Var och en av dem tillhandahåller data som behöver hanteras. De må var och en vara bäst inom sina specialiserade områden, men det är svårt att få dem att samverka, om man inte har säkerställt hur de ska fungera tillsammans. 

Det krävs en öppen och skalbar arkitektur för att hantera dataintegration automatiskt. Det inbegriper till exempel data om beteenden, data från olika enheter, biometridata, och så vidare. Om olika datamängder samordnas blir maskininlärning för att upptäcka avvikande aktiviteter mer effektiv. Det ger teamen som arbetar mot bedrägerier mycket bättre förutsättningar att lyckas.

Stephanie Ora, rådgivare för arbete mot finansiell brottslighet på SAS Institute

I grund och botten kan arbetet med att motverka bedragare och bedrägerier beskrivas som riskhantering. Det handlar om att till stor del maskinellt avgöra om individer inte är de som de utger sig för att vara och om aktiviteter är konstiga. Man ska inte förringa det mänskliga inslaget i arbetet, ett gott omdöme är fortfarande värdefullt. Men det räcker inte med enbart det. Det krävs tillgång till många olika typer av data och förmåga att samordna dem.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Mat är tema för årets Krisberedskapsvecka

– Kriget i Ukraina, torka och energibrist påverkar produktionen av livsmedel, och det har ökat intresset för hemberedskap. Att fler stärker sin hemberedskap är...

Great Security förvärvar Wasa Larm

– Wasa Larm är ett mycket välskött bolag med nöjda kunder och stabila intäkter. Bolaget verkar i ett marknadssegment som Great Security ser som...
- Annons -

DataCore i samarbete med Symply för säker arkivering av media

Den plattform man tillsammans tagit fram, Symply Perifery, bygger på DataCores objektlagringsplattform, Perifery, som är designad för applience- och edge-enheter.Symply Perifery tillhandahåller organisationer inom...

Seriline har anställt ny försäljningschef

– Vi förstärker säljorganisationen ytterligare. I mitten av september började Christian Winqvist som försäljningschef hos oss på Seriline. Christian har mångårig erfarenhet från branschen och...

IT-Total säkrar drift och infrastruktur åt SIS

– Det känns extra kul att få ingå partnerskap med SIS som vi uppfattar har genomfört en väldigt professionell upphandlingsprocess där inget lämnats åt...
- Annons -

Coromatic bygger datacenter åt techbolaget Shibuya

– Med det nya datacentret fullt utbyggt fyrdubblar vi vår kapacitet och tar höjd för att kunna expandera. Vi ser stor efterfrågan på trygga...

Securitas och Sensormatic förlänger avtal

– Den här typen av samarbeten, som sträcker sig under en längre tid, ger en god möjlighet att samverka på djupet och ständigt öka...

Kronan Säkerhet nyrekryterar

Patrik Ripadal har de senaste 25 åren arbetat med att leda, utveckla och systematisera säkerhet och riskarbete inom den privata sektorn. Han har innehaft...

Nytt stöd till kommuner och civilsamhälle ska skapa samhällsnytta med hjälp av AI

– Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges...

Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen inleder Säkerhetsgalan

Hallå där Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen, du inledningstalar på Säkerhetsgalan. Vad kommer du beröra i ditt tal?- Att beskriva hur Sveriges säkerhet...

Ny standard för bättre offentlig upphandling

– Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte...

Nätverket Femme Defence firar fem år

Femme Defence startades 2017 av Louise Ask Holmbergm, Moa Linjer, Maja Norrman, Stina Gardell och Louisa Rabaeus som då alla studerade vid Försvarshögskolan. Nu...

STUDIE: Småföretagare inte tillräckligt rustade mot digitala brott

Svenska företagare har för fjärde året i rad fått ranka sin digitala mognad i TDI, Telias digitala Index och den visar att den digitala...

De bästa tipsen för en framgångsrik CISO

CISO:s måste vara djärva nog att lämna sitt gamla säkerhetstänkVåra angripare blir mer organiserade – justerar ständigt attackvektorer, studerar allmänt använda säkerhetsinstruktioner och testar...
- Annons -