• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Digitaliseringskurs för ledningsgrupper igång

-

business people in a meeting at officeDigitaliseringen är vår tids stora teknikskifte i näringslivet. IT-investeringsbeslut fattas av många fler än IT-cheferna i dag, därför krävs att fler beslutsfattare har kunskap om vad digitaliseringen innebär – och hur man kan utnyttja den på bästa sätt. Många beslutsfattare saknar relevant kompetens för detta.

Kursen ”Digital transformation” har syftet att höja den strategiska kompetensen bland beslutsfattare inför den digitala transformationsprocessen.

Om utbildningen:

  • Fokus på beslutsfattare som medverkar IT-relaterade affärs- och verksamhetsbeslut
  • Kursen behandlar de strategier, metoder och verktyg som är relevanta inför digitalisering av verksamheter
  • Föreläsare är bland andra professorer från KTH samt vd:ar och IT- och managementspecialister från såväl offentlig som privat verksamhet
  • Utbildningen startar i slutet av februari, 2016, i Stockholm

– Idén till utbildningen har vuxit fram. Efter att vi kartlagt IT-chefen och dess roll i ett tiotal undersökningar genom åren vet vi det stora värde denna person bidrar med till affärsverksamheten. Men i dagens allt mer digitaliserade arbetsliv, då fler än någonsin tar IT-relaterade affärs- och verksamhetsbeslut, räcker inte det. Därför undersökte vi även andra beslutsfattares IT-kompetens, säger Erik Heilborn, vd TDC Sverige.

Man beställde bland annat en undersökning från TNS Sifo, och den visade bland annat:

  • Endast tre av tio av de som varit delaktiga i att fatta IT-strategiska beslut säger att de har tillräcklig IT-kompetens att göra det
  • Hälften av de 500 personerna i undersökningen uppgav att deras arbetsplats inte har satsat på IT-kompetensutveckling utanför IT-avdelningen

Kursen har precis startat, vad är responsen från deltagarna, hittills?

– Vi har fått väldigt positiv respons. Vi upplever ett stort sug efter kompetensutveckling kring vad som är möjligt och hur verksamheter kan få det att hända – att faktiskt transformeras digitalt, säger Agneta Rinman, vd på KTH Executive School.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...