• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Digital larm- och fastighetsövervakning ska öka säkerheten i Botkyrka

Botkyrka kommun har, tillsammans med Mysec, infört lösning som möjliggör att digitalt samla och övervaka kommunens 400 fastigheter. Något som i sin tur ska skapa en säkrare miljö, bättre kontroll än tidigare samt bli mer kostnadseffektivt.

-

Från vänster: Göran Sahlsten, Säkerhetssamordnare Botkyrka Kommun, Toste Hedlund, Mysec och Fredrik Norberg, Säkerhetssamordnare Botkyrka kommun. Foto: Petter Persson

Den helautomatiserade molnbaserade larmportalen, Lamport, hanterar och administrerar samtliga larm och händelser i realtid, vilka larm som ska skickas, hur och till vem regleras av behörighet. Därigenom skapas en tydlig överblick över säkerhetsarbetet och kommunen kan därefter fördela och kontrollera sina resurser mer effektivt.

– Vi har nu kontroll över fastigheterna på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det är glädjande att vi både kunnat förbättra hanteringen och samtidigt spara avsevärda summor samt minska vår miljöpåverkan. Till det kan läggas att vår förmåga att snabbare agera uppskattas högt av hyresgästerså som skolor, barnstugor, badhus och äldreomsorg, säger Fredrik Norberg, säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun.

– Vi ser att exempelvis obefogade larm och efterföljande utryckningar, som tidigare skedde sex till sju gånger per dygn, minimerats till en till två gånger i veckan. Och vi har sagt upp över 100 avtal med underleverantörer som vi inte behöver längre, säger Göran Sahlsten, säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun.

– Lamport är både driftsäker och skalbar. Portalen kan liknas med ett levande dokument som våra servicetekniker, installatörer och projektörer följer i realtid, reglerar och följer upp händelser i, avslutar Göran Sahlsten.

– Den stora vinsten är att Botkyrka kommun nu får bättre ordning på sitt säkerhetsarbete. Något som ger bättre trygghet och säkrare anläggningar. Vi har samarbetat under ett par år och utvecklar löpande portalen, säger Toste Hedlund, vd på Mysec.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...