• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Digital larm- och fastighetsövervakning ska öka säkerheten i Botkyrka

Botkyrka kommun har, tillsammans med Mysec, infört lösning som möjliggör att digitalt samla och övervaka kommunens 400 fastigheter. Något som i sin tur ska skapa en säkrare miljö, bättre kontroll än tidigare samt bli mer kostnadseffektivt.

-

Från vänster: Göran Sahlsten, Säkerhetssamordnare Botkyrka Kommun, Toste Hedlund, Mysec och Fredrik Norberg, Säkerhetssamordnare Botkyrka kommun. Foto: Petter Persson

Den helautomatiserade molnbaserade larmportalen, Lamport, hanterar och administrerar samtliga larm och händelser i realtid, vilka larm som ska skickas, hur och till vem regleras av behörighet. Därigenom skapas en tydlig överblick över säkerhetsarbetet och kommunen kan därefter fördela och kontrollera sina resurser mer effektivt.

– Vi har nu kontroll över fastigheterna på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det är glädjande att vi både kunnat förbättra hanteringen och samtidigt spara avsevärda summor samt minska vår miljöpåverkan. Till det kan läggas att vår förmåga att snabbare agera uppskattas högt av hyresgästerså som skolor, barnstugor, badhus och äldreomsorg, säger Fredrik Norberg, säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun.

– Vi ser att exempelvis obefogade larm och efterföljande utryckningar, som tidigare skedde sex till sju gånger per dygn, minimerats till en till två gånger i veckan. Och vi har sagt upp över 100 avtal med underleverantörer som vi inte behöver längre, säger Göran Sahlsten, säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun.

– Lamport är både driftsäker och skalbar. Portalen kan liknas med ett levande dokument som våra servicetekniker, installatörer och projektörer följer i realtid, reglerar och följer upp händelser i, avslutar Göran Sahlsten.

– Den stora vinsten är att Botkyrka kommun nu får bättre ordning på sitt säkerhetsarbete. Något som ger bättre trygghet och säkrare anläggningar. Vi har samarbetat under ett par år och utvecklar löpande portalen, säger Toste Hedlund, vd på Mysec.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...