- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Det tar företag mer än sex månader att upptäcka dataintrång

-

- Annons -

Ponemon Institute har, på uppdrag av IBM, kartlagt företags kostnader för dataintrång och förlorad data. Globalt uppgår kostnaderna för ett dataintrång till i snitt 3,6 miljoner USD per intrång, vilket är en minskning med 10 procent sedan förra året. Kostnaderna för förlorad och stulen data i Europa har minskat med 26 procent, vilket till stor del är ett resultat av ett mer harmoniserat regelverk kring datahantering. I USA har 48 av 50 stater sina egna regler för databrott, vilket gör hanteringen mer komplex och kostsam. Globalt sett är kostnaderna per förlorad datapost i runda slängar 141 USD.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Hur snabbt ett företag kan identifiera ett dataintrång har stor påverkan på kostnaderna för förlorad eller stulen data. Kan ett intrång upptäckas på under 30 dagar så minskar kostnaderna för intrånget med nästan 1 miljon USD i snitt. Undersökningen visar att det i snitt tar mer än sex månader för verksamheter att identifiera ett databrott. I och med att GDPR träder i kraft måste företag kunna rapportera dataintrång inom 72 timmar, för att slippa få böter.

För sjunde året i rad visar undersökningen att sjukvården har den högsta kostnaden för dataintrång. Där uppgår kostnaderna till 380 USD per förlorad datapost, vilket är mer än 2,5 gång högre än det globala snittet för alla typer av verksamheter.

De faktorer som har störst påverkan på att minska kostnaderna för databrott är att ha en tydlig organisation och processer för incidenthantering, att använda kryptering samt att satsa på utbildning av de anställda. Dessa åtgärder kan minska kostnaderna per förlorad datapost med mellan 12,50 och 19 USD.

Läs hela rapporten här

- Annons -

FLER NYHETER

Vd-berdrägerier åter på stark uppgång

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner...
- Annons -

Microsoft köper AI-företag för 170 miljarder kronor

Microsofts skriver i ett pressmeddelande att syftet med köpet är att ”kombinera lösningar och expertis för att leverera nya moln- och AI-funktioner till sjukvården...
- Annons -

Skadlig kod sprids genom crackade versioner av Office och Photoshop

Bitdefenders säkerhetsexperter har upptäckt en malwarekampanj som har drabbat folk och företag runt om i världen - även i Norden. Kampanjen har spridits genom...
- Annons -

Prosero utser COO och ansvarig för Tysklandsetableringen

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras...

Iver förvärvar norska Aztek

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev...
- Annons -

Ny CFO på Safe Solutions

Rickard Dahlroth tillträdde den förste april som CFO på Safe Solutions. Rickard är ingen nykomling i säkerhetsbranschen – han har 16 års erfarenhet från...

Nordic Level Group rekryterar på nytt

Ugur Karci kommer att gå in som driftchef bevakning. Han kommer senast från Avarn Security där han varit avdelningschef för handelssegmentet. Ugur påbörjade sin...

Axel Group lanserar försvarsspray som kan larma larmcentral

Plegium Smart Försvarsspray är ett kraftigt ögonirriterande mentolbaserat preparat. Förutom att tillfälligt förblinda en angripare och märka denne med rödfärg, larmar försvarssprayen också automatiskt...

Securitas och Mobility46 tecknar avtal

Affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, Viktor Fhors, ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av Securitas parkeringserbjudande: – Jag är övertygad om att...

Från gråzon till safe zone

Föreläsningsserien riktar sig till den som idag är i en chefsroll eller senior befattning inom en organisation som har tydliga identifierade skyddsvärden eller en...

Cyberattack mot flera organisationer inom EU

Under mars månad utsattes EU-kommissionen och flertalet andra organisationer inom EU för en stor cyberattack. Det är en talesperson för EU-kommissionen som står för...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...

Ett smart passersystem som räddar liv

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra...

Jätteläcka hos Facebook under påsk

Datan ska bestå av exempelvis födelsedatum, telefonnummer, mejluppgifter och platsinformation och ska vara tillgänglig för cyberkriminella som avser att nätfiska eller utföra någon annan...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...