• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Delning av information som grund till ett starkt cyberförsvar

I en värld där digitala hot blir alltmer sofistikerade och utbredda är Sveriges förmåga att försvara sig av avgörande betydelse. Cyberförsvar har inte längre en perifer roll i den nationella säkerhetsagendan; det är nu i centrum av diskussionen om Sveriges säkerhet, det skriver Ronja Ahlberg, director cyber defence, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Cyberhoten är påtagliga i det globala cyberlandskapet. Från påverkansoperationer och dataläckor till ransomwareattacker och storskaliga dataintrång –  det digitala rummet har blivit ett slagfält där nationer och icke-statliga aktörer tävlar om att säkra sina intressen. Sverige är inte immunt mot dessa hot. Sveriges beroende av teknologi och dess integration i alla aspekter av samhället gör oss sårbara för angrepp.

I skrivande stund pågår flera initiativ för att stärka landets cyberförsvarsförmåga, både på företagsnivå och myndighetsnivå. Genom dessa insatser, samt genom att investera i kompetens och teknik, har vi tagit flera viktiga steg mot att skydda våra kritiska system. Men Sverige har ännu en bit kvar.

Utmaningar inkluderar att öka medvetenheten om cyberhoten i samhället samt se till att företag och organisationer är bättre förberedda på att hantera cyberangrepp. Det är också av avgörande betydelse att fortsätta att rekrytera och utbilda inom området, samtidigt som vi främjar forskning och innovation.

I en tid då cyberhoten inte känner några geografiska gränser är samverkan mellan nationer, organisationer och företag väsentliga. Privat-offentlig samverkan är därför central för att säkerställa landets cyberförsvar. Genom att gemensamt arbeta för att stärka kompetens och dela information kan vi bygga en starkare och mer samordnad struktur. När företag och myndigheter delar insikter om aktuella hot och sårbarheter, kan vi reagera snabbare och mer effektivt förebygga och hantera cyberangrepp.

 
Ronja Ahlberg, director cyber defence
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Om vi tillsammans ökar medvetenheten och främjar bästa praxis kan vi stärka vår digitala försvarslinje och minska risken för framgångsrika cyberangrepp. Hela samhället måste då ta ansvar och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Sverige är på god väg mot att säkra vår plats i det globala cyberlandskapet, men det är en resa som kräver ständig ansträngning och anpassning. Genom att fortsätta att fokusera på cyberförsvar kommer vi att vara väl rustade att möta de digitala hot som framtiden medför.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...