• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Den senaste tidens hackerattacker mot privata och offentliga digitala system blottlägger ett sårbart och riskabelt förhållningssätt till den egna cybersäkerheten hos organisationerna. I allt för många verksamheter betraktas cybersäkerhet inte som en säkerhetsfråga bland andra, utan som något – för att hårdra det – it-avdelningar kan lösa lite sådär vid sidan av. Men att hantera cybersäkerhet som en it-kostnad och inte som en investering i affären är en impuls som innebär stora risker – och kan få dyra konsekvenser. Det skriver Johan Malmliden, Omegapoint.

-

Johan Malmliden, Omegapoint.

För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa och laga allteftersom problemen uppenbarar sig. Men vilka andra affärskritiska eller samhällsviktiga investeringar skulle vi behandla på samma sätt? Lika otänkbart som det är att ingenjörer till ett brobygge skulle kompromissa med sina hållfasthetsberäkningar, lika otänkbart är det att beställaren skulle avfärda beräkningarna för att det skulle bli för dyrt att ta hänsyn till dem. Där förstår vi alternativkostnaden, men när det gäller vår digitala infrastruktur verkar det oroande ofta vara accepterat att bortse ifrån den. Det är ett förhållningssätt vi inte längre har råd med.

Bristerna som blottlagts i den senaste tidens hackerattacker pekar på att det finns all anledning för organisationer att tänka om. Vi måste förstå att alla system på ett eller annat sätt kan hackas. Ekonomin som driver cyberkriminaliteten och därmed drivkraften att investera stora resurser i att hitta säkerhetsluckor, vare sig det är i den mänskliga faktorn eller i den tekniska arkitekturen, är allt för stor. Det är numera belagt att kriminella nätverk, vid sidan om ransomware-attacker och utpressning, även fungerar som legosoldater för främmande makts hybridkrigföring.

Styrelser och ledningsgrupper behöver alltså i högre grad se cybersäkerhet som en central fråga för både verksamhet och affär. Även om det inte går att helt försäkra sig mot framtida attacker, så går det alldeles utmärkt att bygga en motståndskraft som minskar skadan om, och när, den sker. Vi kan jämföra det med hur vi brandsäkrar byggnader – en välbyggd byggnad ska kunna klara en eldsvåda utan att brinna ned till grunden.

Vi behöver höja tröskeln för vad vi förväntar oss av ledningar och styrelser och från oss som är betrodda med att leverera it-system. Vi måste kunna lita på att våra samhällsviktiga digitala system är byggda för att klara de påfrestningar de utsätts för, att de är byggda med samma omsorg för vår säkerhet som vi bygger våra broar och byggnader.

Sammantaget ser jag ändå hoppfullt på framtiden. För även om vi i Sverige vaknat upp till det faktum att vår självbild som föregångsland inom digitalisering inte riktigt motsvaras av vår faktiska motståndskraft mot digitala attacker, så är det viktigt att komma ihåg att vi är långt ifrån så dåliga som man kan få intrycket av utifrån den senaste tidens rapportering.

Vi har förmågan till motståndskraft mot cyberkriminalitet. Medvetenheten ökar bland myndigheter, politiker, organisationer och företag. Nu behöver vi arbeta tillsammans för att nå hela vägen fram.

Johan Malmliden,
koncenrchef, Omegapoint

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder...