• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Datorbedrägerier ökar mest i Brås undersökning

-

urval_brottstyper_2015Idag kom Brottsförebyggande rådet med preliminär statistik över anmälda brott under 2015. Och det är datorbrotten som fortsätter att öka i antal anmälningar och det var stöld- och tillgrepsbrott, sexualbrott och trafikbrott som minskade i antal anmälningar under 2015.

Samtliga brott

 • Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är en ökning med 60 100 brott eller 4 procent jämfört med året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2015 var skadegörelsebrott samt bedrägeribrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2015 var datorbedrägeri, övrigt klotter och klotter mot kollektivtrafiken.
 • De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2015 var stöld- och tillgreppsbrott, sexualbrott och trafikbrott. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal mellan 2014 och 2015 var cykelstöld, övrig stöld, stöld av andra drivmedel och försvårande av skattekontroll.
 • Även smitningsbrotten minskade, vilket föregicks av en ökning 2014, som berodde på att polisen även registrerat det lindrigare bötesbrottet smitning från parkeringsskada under brottskoden för det allvarligare brottet smitning från trafikolycka.

Brott mot person

 • Under 2015 anmäldes 257 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är oförändrat jämfört med 2014.
 • Misshandelsbrotten ökade dock med 2 procent till 84 600 brott. Ökningarna återfanns för misshandel mot barn 15–17 år (+19 procent) och barn 0–14 år (+6 procent) samt för misshandel mot kvinna över 18 år (+2 procent). Medan anmälda misshandelsbrott mot man över 18 år minskade med 1 procent jämfört med 2014.
 • Antalet anmälda olaga hot ökade med 2 procent till 51 800, medan anmälda ofredanden minskade med 1 procent till 56 800 brott. Både anmälda brott om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning minskade, till 1 520 anmälda brott (−12 %) respektive 1 830 anmälda brott (−8 %).
 • Antalet anmälda våldtäkter minskade med 12 procent till 5 830 brott. Minskningen förklaras delvis av att statistiken för 2014 innehöll ett stort ärende med många våldtäktsbrott.

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under 2015 anmäldes 529 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Bostadsinbrotten ökade med 2 procent till 22 700 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 14 700 brott (±0 %) och lägenhetsinbrotten 8 040 brott (+4 %).
 • Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med 1 procent till 67 400 anmälda brott år 2015.
 • Personrånen minskade med 1 procent till 5 970 anmälda brott. Antalet anmälda butiksrån ökade med 6 procent till 816 brott, och antalet anmälda bankrån var oförändrat med 23 brott.

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.)

Vill du läsa mer statistik klicka här

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...