- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Dataanalyscentral för att kunna hantera kraftigt ökande bedrägerivolymer i spåren av krisen

-

- Annons -

Med de stora stödinsatser som pandemin kräver finns en reell och akut risk att bedragare och kriminella på alla nivåer kommer att försöka tillskansa sig betydande delar av dessa medel. Transaktions- och penningvolymerna är så stora att det inte går att säkerställa att de hamnar rätt utan effektiv dataanalys. Detta problem kräver omedelbara åtgärder och samordning. Det skriver Christopher Broxe som är expert på att motverka bedrägerier inom välfärdssystem på SAS Institute.

I samband med större kriser där ökade offentliga stödinsatser är en del av lösningarna aktiveras kriminella aktörer på olika nivåer. De drar nytta av att tiden för att säkerställa att transaktionerna hamnar rätt begränsas under kriser som kräver snabba och akuta insatser.

Enbart i Sverige uppgår företagsstöden till hundratals miljarder kronor, och Riksbanken lånar via bankerna ut upp till 500 miljarder kronor till företag för att säkerställa kreditförsörjningen. Vidare utgår miljardtals kronor i stöd till enskilda individer.

- Annons -

Redan före krisen uppskattades kostnaden för bedrägerier, fusk och felaktiga utbetalningar till mellan två och 15 procent av utbetalningarna. Om vi, lågt räknat, antar att 2 000 miljarder kronor av EUs stödbudget utgörs av medel som är exponerade för bedrägerier skulle värdet av bedrägerierna ligga mellan 40 och 300 miljarder kronor inom EU.

Svenska myndigheter som delar ut EU-bidrag dras redan tidigare med stora brister i sina system, vilket lockar till bedrägerier. Dessa fusk och bedrägerier utgör också en port in till organiserad brottslighet och systembristerna göder på så sätt även annan kriminalitet.

När bedrägerier ökar, så ökar även bekämpningen av dem. Insatserna görs mot kriminella som i allt snabbare takt använder nya sofistikerade metoder och tekniker. Därför måste myndigheter, i samarbete med banker och andra samhällsbärande verksamheter, börja tillämpa dataanalys för att kunna möta och stoppa utvecklingen.

Det finns en ökad förståelse för att dagens regelsystem inte räcker till för att stoppa bedrägerierna. Det kan bidra till att upptäcka bedrägerierna efter att de inträffar, men det är osannolikt att de förhindrar dem. Men system baserade på dataanalys kan både förbättra upptäckten av bedrägerier och även förutsäga dem. De är ofta baserade på artificiell intelligens, med lösningar som lär sig från tidigare fall och som kan upptäcka mönster som är förknippade med bedrägerier.

Upptäckter av anomalier är bara en ingrediens i kampen mot bedrägerier och fungerar som en indikator, snarare än som en konkret lösning. Indikatorer tjänar till att varna organisationer om att en händelse bör utredas, varefter åtgärder snabbt måste vidtas om bedrägerier upptäcks.

Bedrägeriförebyggande arbete är svårt. Det är inte förvånande eftersom upptäckten av bedrägerier förlitar sig på revisioner av historiska transaktioner. Sådana görs ofta flera år eller månader efter händelserna. Efter en revision kan det ta ytterligare flera månader att börja utreda och betydligt längre tid att lagföra brott.

Men det behöver inte vara så här. Avancerad analys kan utnyttjas för att i realtid upptäcka avvikelser som bör skickas vidare för omedelbar utredning. Transaktioner kan stoppas parallellt med att en utredning genomförs. Med artificiell intelligens och maskininlärning har det skapats helt nya förutsättningar för ett förebyggande arbete som är värt namnet.

I grunden handlar det om de enskilda medborgarnas tilltro till samhället och dess institutioner, vilken prövas extra mycket i krissituationer. Under en kris finns det uppenbart många aktörer som verkligen behöver de tiotals miljarder kronor som brottslingarna tillskansar sig.

Vi uppmanar därför svenska myndigheter att börja använda mer avancerad dataanalys på ett samordnat sätt, för att motverka både krisrelaterad brottslighet och välfärdsbrott. Och att man börjar samverka i ökad utsträckning för att skapa lösningar för att utföra analyserna. Det gör att myndigheterna blir bättre rustade inför nästa kris. Det brinner i knutarna.

Christopher Broxe, expert på att motverka bedrägerier inom välfärdssystem, SAS Institute

 

 

- Annons -
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? – Ofta vet man...

FLER NYHETER

Experter: Ransomware kommer att fortsätta att öka

Ökningen av antalet ransomware-attacker under första halvåret 2021 har varit mycket stor; globalt ökade antalet dessa riktade mot företag med 93 procent under perioden,...
- Annons -

Hackare fick tillgång till känsliga uppgifter från sjukhus i San Diego

Under en period på drygt fyra månader hade hackare full tillgång till känslig data från universitetssjukhuset UC San Diego Health i Kalifornien, USA.Efter att...
- Annons -

Securitas förvärvar tyskt elektroniskt säkerhetsföretag

– Vi är mycket glada att välkomna Protection Ones medarbetare till Securitas. Som den ledande tyska aktören inom försäljning av fjärrövervakningstjänster och installation passar...
- Annons -

Majoriteten företag räknar ej med att kunna återställa all data efter cyberattack

Det är tydligt att detta påverkat företag. En undersökning från Dell Technologies visar att 69 procent av företag runt om i världen räknar inte...
- Annons -

Så får EU-kunder hjälp att hantera mötesdata

I mars öppnade Cisco ett nytt datacenter dedikerat till samarbetsplattformen Webex i Frankfurt, med en backupanläggning i Amsterdam. Under juli månad kommer alla Webex-kunder...

”Ändring i WhatsApp möjliggör för avlyssning och obehöriga”

Kasperskys säkerhetsexpert David Jacoby kommenterar ändringen:– Ändringen som WhatsApp gjort, ökar riskerna för avlyssning. Om en inkräktare tagit sig in i en WhatsApp-grupp är...

Hallå där Olga Persson på Unizon, som verkar för ett jämställt samhälle utan våld

Vilka är Unizons största utmaningar de kommande åren?– Unizon är Sveriges största organisation för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är en vision...

Gisslandramat på Hällbyanstalten slutade under omständigheterna fredligt

Det var vid lunchtid under onsdagen som två fångar på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna överföll personalen med egentillverkade rakbladsvapen och tog två kriminalvårdare på anstalten...

Palo Alto Networks och Google Cloud presenterar detekteringstjänst av nätverkshot

– Företag satsar allt mer på molnet och en av de mest grundläggande faktorerna för framgång är säkerheten. Vi har haft ett fantastiskt bra...

Microsoft mest använda varumärket för nätfiske

Microsoft var det varumärke som användes som flitigast under perioden april-juni, något som hållit i sig från första kvartalet 2021 och sista kvartalet 2020....

Tågautomater nere efter ransomwareattack

Nyligen installerades 600 automater på 420 stationer i regionen, nu rapporterar Zdnet att en ransomwareattack riktad mot tågoperatören har slagit ut samtliga.Det ska inte...

Journalister övervakas med spionverktyg

Enligt uppgifter från bland annat Washington Post och The Guardian är det minst 180 journalister som har övervakats. Det rör sig om reportrar på...

Assa Abloy säljer Certego

– Det är glädjande att Certegos verksamhet och dess anställda får en engagerad och erfaren ägare med Nalka Invest, som ger verksamheten ett nytt hem och skapar framtida möjligheter, säger...

Säkerhetscertifiering tryggar Nordstans besökare och anställda i kölvattnet av corona

I juni blev Nordstan säkerhetscertifierade enligt SHORE. Certifieringen, som utdelas av det oberoende företaget Safe Asset Group, påvisade att Nordstans resultat ligger över både...
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det...