• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Crypto och Web3-förespråkare påstår att förtroende är inbyggt i tekniken, men varför händer då FTX och andra skandaler?  

Det går att bygga in förtroende i väldigt många system, men det måste ske sakta och med stor eftertanke, det skriver Patrik Slettman, vd för True Original.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Förtroende är grunden i alla mänskliga relationer. Utan det kan det inte finnas något värdeutbyte, ingen gemenskap, och ingen intimitet.

Om vi inte litar på vår levnadspartner blir relationen varken långvarig eller kärleksfull. Om vi inte litar på en affärspartner kommer arbetet knappast ge stora framgångar. Och om vi inte inte litar på samhället och dess funktioner blir det svårt att se en tydlig anledning att engagera oss i vårt närområde, och än mindre i resten av världen.

Förtroende får fantastiska saker att hända. Det får oss att känna oss uppskattade, framgångsrika och trygga, men problemet är att människor är opålitliga. Vi har en naturlig, biologisk läggning att vara kortsiktiga, ofta själviska aktörer, och det är en egenskap vi aktivt måste träna oss att motverka.

Forskning visar att de flesta människor kommer att ljuga, fuska eller stjäla om de hamnar i en position där de tror att de kan komma undan med det. Utöver det, så faller vi instinktivt offer för ”oss mot dem-tänkande”, som vi sedan använder för att rättfärdiga lögner eller grader av fusk.

Historiskt har problematiken lösts genom att bygga institutioner som ett rättssystem, banker, tillsynsmyndigheter, samt pensions- och hälsoinspektörer, allt i namnet att skapa och befästa förtroende mellan olika parter i vårt samhälle. Institutioner tillåter människor från hela världen att kunna lita tillräckligt på varandra för att skapa, tillsammans. Och resultaten är otroliga.

”Om tillit bygger vår civilisation, så raseras den utav bristen på tillit”

Men problemet kvarstår. Institutioner står på mänsklig grund och är sammansatta av individer. Som ett resultat har institutioner regelbundet blivit korrumpta och tar till olika former av lögner och fusk för att gynna sig själva på bekostnad av alla andra.

När institutioner misslyckas blir konsekvenserna svåra. Om det är illa, så tappar en befolkning eller grupp inte bara förtroendet för institutionen i som korrumperats, utan även för de incitament som fanns på plats för att förhindra korruptionen, på de organ som överser dem. Om tillit bygger vår civilisation, så raseras den utav bristen på tillit.

Web3-aktörer påstår gärna att Blockchain och Crypto är svaret på detta. Att tekniken kan skapa förtroendeinbyggt i den.

Trots att blockchain är grunden mitt företag står på, är min syn på tekniken inte fullt så naiv.

I princip så tror jag att det går att bygga in förtroende i väldigt många system, men det måste ske sakta och med stor eftertanke. Jag tror heller inte att man bör starta med några av de absolut mest komplicerade systemen som mänskligheten skapat. Man bör istället börja smått, med saker som vi redan är överens om i samhället.

För utan koncensus vem ska då bestämma hur saker ska göras? Vi pratar kod. Någon måste sätta upp systemen och ta beslut om vad som ska genomföras och varför. Om en teknik ska hjälpa oss att tillföra förtroende, så är det en fördel om vi först håller med varandra om vad som är korrekt och riktigt.

”Det är enkelt för oss att komma överens om vad säkert innebär”

Ta det vi jobbar med på TRUE som exempel; vi hjälper organisationer att automatiskt ge ut officiella dokument, så som certifikat, licenser, diplom och bevis. Med hjälp av blockchain blir de i princip omöjliga att förfalska eller förstöra. Med det menar vi att dem inte går att förändra efter att dem blivit utgivna, och att det är väldigt enkelt att spåra vem som gett ut dem, och vem som varit mottagaren. Det innebär att om en institution skulle bli korrupt och använda tekniken fel, så är det uppenbart vem som gjort felet, och man kan lätt åtgärda problemet.

Det vi gör med dokument, sättet vi bygger in förtroende är förhållandevis enkelt. Varför? Jo, för att alla i samhället vill att ett viktigt dokument ska vara korrekt. Precis alla, utom möjligen den individ som försöker förfalska eller lura. Vi övriga vill ha det säkert. Individer. Företag. Institutioner. Och regeringar. Och det är enkelt för oss att komma överens om vad säkert innebär.

När vi tycker lika är det förhållandevis enkelt att bygga in förtroende i systemet. Men det får trots detta otroligt stora implikationer.

Skulle man implementera blockchain-teknik på ett bra sätt för säkra original-dokument överallt, så skulle vi till exempel slippa att dubbelkolla någons CV, eller ägarbevis, Pass och Visum, födelsebevis, eller någons ålder på ett körkort.

Har blir det tydligt vad som är möjligt med ett samhälle utan friktion. Ett samhälle med inbyggt förtroende.

Patrik Slettman, vd TrueOriginal

Blockchain, Crypto och Web3 kommer säkert att ta plats i många delar av vårt samhälle över tid, men jag tror att, precis som med allt nytt, att starta där det redan finns koncensus. Med något enklare än det globala banksystemet. Vi kommer nog tyvärr att se många fler skandaler likt den som FTX, inom olika områden, innan tekniken kan ersätta förtroende inom dem komplicerade systemen.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...