• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Brotten kostar företag flera miljarder

-

Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att företagen förlorar åtskilliga miljarder på grund av brottsligheten. Hela sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem.

De mest förekommande brotten är så kallade massbrott eller vardagsbrott som innefattar stöld, skadegörelse och inbrott.

– Rapporten bekräftar tydligt den allvarliga problembilden vi såg i vår tidigare rapport för två år sedan. Det är positivt att media och politiker på senare tid lägger stort fokus på brottsbekämpning och talar om behovet av bättre förutsättningar för polisen att förhindra brott. Men risken är att man lägger mer resurser på specifika områden som skjutningar och sprängningar, och glömmer bort mängdbrotten mot företagen, som vår rapport visar är ett massivt problem, förklarar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Rent konkret kostar vardagsbrotten 40 miljarder kronor per år enligt Karl Lallerstedt. Visserligen är det lägre än de 50 miljarder kronor som redovisades i förra rapporten, men då har man fortfarande inte tagit hänsyn till de kostnader som utelämnas i statistiken, förklarar Lallerstedt.

– De direkta kostnaderna av brottsligheten för företagen överstiger 40 miljarder. Men de totala kostnaderna blir mycket högre om vi räknar med företagens utgifter för brottspreventiva åtgärder, försäkringskostnader och IT-kostnader och uteblivna investeringar och immaterialrättsliga brott, säger han.

För att vända den negativa trenden föreslår Lallerstedt att beslutsfattare och myndigheter tar ett större ansvar och inför ett bredare tag mot massbrotten.

– Vi kan inte fortsätta ha en acceptans av en omfattande nivå av massbrott. Det är viktigt att myndigheter som Polisen, Brottsförebyggande rådet och SCB kartlägger hur företag drabbas av brott och dess kostnader. Detta är en förutsättning för att prioritera dessa problem i relation till andra samhällsproblem. Trygghet är en förutsättning för näringslivet. Att minska företagens utsatthet för brott skulle ge en jättestor payback till statskassan, menar Lallerstedt.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...