• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Den organiserade brottligheten utmanar vårt samhälle. Våldskapitalet, de finansiella systemen och parallella samhällsstrukturer som organiserad brottslighet har byggt upp påverkar människors trygghet, samhällsviktiga funktioner och näringslivet. Samhällsdebatten fokuserar frekvent på hur kriminella aktörer undergräver rättsstaten. Men ställer sig staten, som ansvarig för den nationella säkerheten, frågan om vad som händer på samhällsnivå när näringslivet drabbas av samma problematik? Det undrar Frida Pamliden och Lena Nitz på Svenskt Näringsliv.

-

Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder kronor. Brottsvinsterna finansierar organiserad brottslighet och terrorism. Detta i en tid då vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge och Sveriges totalförsvarsförmåga behöver stärkas.

Vad händer när kriminella aktörer infiltrerar företagen, undergräver den ekonomiska stabiliteten och skapar osund konkurrens? Vad händer när företag utsätts för brott i hög utsträckning under lång tid?

På kort sikt drabbas företag av högre försäkringskostnader och behovet av att vidta skyddsåtgärder. På medellång sikt försvåras investeringar och expansionsmöjligheter för företag i vissa områden. På lång sikt riskerar den organiserade brottslighetens aktiviteter att störa marknadsmekanismerna vilket hotar både produktiviteten och tillväxten – en utveckling som riskerar näringslivets stabilitet och äventyrar svensk konkurrenskraft.

Näringslivets roll i totalförsvaret är helt central. Ett starkt näringsliv utgör den bästa förutsättningen för att staten ska kunna säkerställa Sveriges förmåga att vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig, försörja samhället med kritiskt nödvändiga varor och tjänster. Som fullvärdig NATO-medlem är vår nationella trovärdighet och tillit viktigare än någonsin. Försvarsalliansen handlar inte bara om materiella värden; ett välfungerande näringsliv är en förutsättning för ett starkt försvar. Företagen, som står för infrastrukturen, försörjningen och logistiken, spelar en avgörande roll tillsammans med myndigheternas styrning för att skapa motståndskraft och långsiktig robusthet. 

Frida Pamliden, expert beredskap och säkerhet
Foto: Stefan Tell

När kriminella aktörer infiltrerar företagsstrukturen, undergrävs den ekonomiska stabiliteten och skapar osund konkurrens. Brottsligheten exploaterar sårbarheter i olika typer av näringsverksamheter för att skapa vinning genom kriminella marknadsfördelar och för att stärka sin maktposition i samhället. Näringslivsaktörer måste i högre grad anmäla brott – det som inte syns finns inte för de brottsbekämpande myndigheterna. Samtidigt är den kriminella ekonomin så omfattande att det inte går att utreda bort den, utan det krävs förebyggande åtgärder som sätts in tidigare.

Lena Nitz, expert brottslighet och trygghet
Foto: Stefan Tell

Näringslivets utsatthet för brott är en riskfaktor för upprätthållandet av ett robust totalförsvar och tiden då vi såg förbi företagens roll i upprätthållandet av nationell säkerhet är förbi. Låt oss därför, tillsammans med myndigheter och näringsliv, skapa förutsättningar för att säkerheten inte undermineras av kriminella aktörer. För att genomföra gränsöverskridande och innovativa åtgärder som höjer samhällets motståndskraft krävs en gemensam bild av vad nationell säkerhet omfattas av. Det är dags att intensifiera samarbetet – annars riskerar vi förlora outnyttjade synergieffekter.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...