• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Både människa och teknik behövs för att skapa tillit på nätet”

Idag den 13 mars uppmärksammar vi Källkritikens dag. Sedan dagen instiftades av Internetstiftelsen 2017 har behovet av källkritik bara blivit större och större. Den snabba utvecklingen av generativ AI gör att vi människor behöver teknik som hjälper oss att verifiera vad som är autentiskt och inte. Kanske kan blockchain vara verktyget som gör det möjligt? Det skriver Patrik Slettman, vd på TRUE Original tillsammans med Per Lagerström, kommunikationschef på Junglemap.

-

Den tekniska utvecklingen accelereras och det kommer bara att gå fortare.Det lär ha tagit 16 år innan mobiltelefonen nådde 100 miljoner användare. Internet nådde samma nivå på 7 år och Facebook på 4,5.

När ChatGPT lanserades häromåret tog det bara 2 månader…

Någonting har uppenbarligen hänt när det gäller vår inställning till nya digitala hjälpmedel, men i lägen där tekniken rusar fram, är det viktigt att komma ihåg att våra mänskliga beteenden och vanor fortfarande förändras långsamt.

Därför behöver vi fortsätta att kontinuerligt öva oss även på källkritik. När allt bara är ett knapptryck bort, är det helt avgörande att vi tränar på beteenden där vi stannar upp, tänker efter, frågar om vi är osäkra och anmäler om vi upptäcker saker som är skadliga. 

AI förändrar allt

Generativ AI är ett fantastiskt verktyg som kommer att påverka allt och alla, nu när de stora techbolagen inkorporerar tekniken i sina verktyg. Microsoft kallar sin AI-tjänst för Co-pilot. Ett namn som på ett bra sätt beskriver vilken roll AI bör ha i arbetslivet.

Men AI är inte bara en teknik som effektiviserar våra arbetsflöden. Det är också ”världens bästa killgissare” och ett oerhört potent verktyg i händerna på både cyberkriminella ute efter att skapa sofistikerade cyberattacker, eller stater och
organisationer som vill sprida desinformation.

Med AI-genererat innehåll i text, ljud och bild blir det allt svårare att avgöra vad som är autentiskt, och vad som är skapat av dessa verktyg. Alla initiativ som görs runt om i landet runt Källkritikens dag är viktiga och en folkbildning i demokratins tjänst. Men det räcker inte.

Käll-tillit behövs

Källkritiken är ett mynt med två sidor. Lika viktigt som att vi hela tiden övar oss på att kritiskt granska och kolla källor, måste vi också ha käll-tillit. Någonting som gör att vi vet hur och var saker skapades.

Här tror vi att blockchain kan spela en avgörande roll. Från att ha varit ”tekniken som man bygger kryptovalutor med” så är det på allvar dags att se på blockchain bortom Bitcoin; tekniken som kan hjälpa oss människor att verifiera äktheten i digitalt skapat material.

Ju bättre data, desto bättre presterar AI och blockchain kan spela en viktig roll även här. När AI fortsätter att producera innehåll allt snabbare och mer övertygande, kan blockchain bli den teknologi som kommer att separera det klonade innehållet som AI skapar, från det mänskliga.

Patrik Slettman, vd True
Per Lagerström, kommunikationschef på Junglemap

I grunden handlar allt det här om tillit. Källkritikens dag är därför viktig att uppmärksamma. Speciellt nu när desinformation ökar så markant. 
För tillit är det vi bygger allt viktigt på, från samhällsfunktioner till relationer. Kanske kan Källkritikens dag på lite sikt döpas om – till Källtillitens dag?

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...