• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Åtta miljarder går till svinn varje år

-

Bag of MoneySvinnet i svenska butiker kostar åtta miljarder och närmare 80 procent av svenska butikschefer ser butiksstölderna som ett betydande problem. Svinnet är kostsamt för både detaljhandel och konsumenter. Det visar rapporten Annual Retail Theft Survey (IARTS) som Infratek har tagit fram för perioden juni 2013 till juni 2014.

Den största delen av svinnet består av kundernas snatteri (52 procent) och de två mindre delarna utgörs av anställdas snatteri (29 procent) och administrativa fel (19 procent). Kunderna snattade för uppemot 4,4 miljarder kronor under den aktuella perioden.

– Stölderna är ett problem inte bara för detaljhandeln, det drabbar även konsumenterna som får betala ett högre pris. Uppskattningsvis uppemot 4 000 kronor per genomsnittlig tvåbarnsfamilj per år. Det är här ett kostsamt problem, både för detaljhandeln och konsumenterna. För att minska stölderna bedrivs ett omfattande förebyggande arbete mot svinnet, men vi har en lång väg framför oss, säger Hans Molin, vd Infratek

Stort problem

77 procent av de svenska detaljhandlarna ser stölderna som ett betydande problem i undersökningen, jämfört med förra undersökningsperioden ökade denna siffra något. Trots detta är det drygt 30 procent som sällan eller aldrig anmäler stölderna till polisen Lika många, 34 procent anser också att den organiserade brottsligheten mot butikerna har ökat, det är en liten ökning från föregående undersökning. För att förbygga stölderna investerar svenska detaljhandlare 1,6 miljarder, en minskning från föregående år. Den största delen utgörs av kostnaden för säkerhetspersonal.

Rapporten visar även att andelen manliga och kvinnliga snattare bland kunderna är jämt fördelade och att åldersgrupperna fördelar sig enligt följande:

Yngre än 18 år – 18,5 procent,
18 till 25 år – 25 procent,
25 till 34 år – 20 procent
äldre än 34 år – 36 procent.

Det genomsnittliga värdet på varorna som själs är 540 kronor och de tio vanligast förekommande varorna är:

 1. Rakhyvlar (4, 5 procent)
 2. Datatillbehör (4,4 procent)
 3. Accessoarer (4,0 procent)
 4. Klockor (3,5 procent)
 5. Verktyg (3,0 procent)
 6. Batterier (3,0 procent)
 7. Leksaker (2,7procent)
 8. Elektronik (2,6 procent)
 9. Kött och ost (2,5 procent)

10.Hälso- och skönhetsprodukter (2,3 procent)

Om undersökningen


Svinn och stöld-indikatorn för Nordisk Detaljhandel har tagits fram av Centre for Retail Research, på uppdrag av Infratek Säkerhet. Centre for Retail Research är en oberoende organisation som bedriver forskning och konsultverksamhet för detaljhandel med fokus på förändringshantering samt bedrägeri och brottslighet.  571 detaljhandlare i Norden, varav 183 stycken i Sverige.  Respondenterna är representativa för de olika branscherna inom detaljhandeln.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...