• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Är din VD en säkerhetsrisk?

-

Anna Barkvall
IT-hoten ökar och IT-brottslingar riktar in sig allt mer mot befattningshavare. Samtidigt är IT-skyddet kring många befattningshavare bristfälligt enligt undersökningen, berättar IT-säkerhetsexperten Anna Barkvall på NTT Com Security.

Börs-VD:ar utgör en säkerhetsrisk när hotbilden ökar visar en undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget WeCall. De har intervjuat IT-säkerhetschefer eller andra befattningshavare med ansvar för IT-säkerhet i 50 kommuner och myndigheter samt 50 börsnoterade bolag på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap-listor.

IT-hoten ökar och IT-brottslingar riktar in sig allt mer mot befattningshavare. Samtidigt är IT-skyddet kring många befattningshavare bristfälligt enligt undersökningen. Endast 14 procent av de högsta cheferna har i dag ett speciellt anpassat IT-säkerhetsskydd. Det är allvarligt att så få aktivt arbetar med att minimera riskerna, menar IT-säkerhetsexperten Anna Barkvall på NTT Com Security.

36 procent av de tillfrågade börsbolagen, myndigheterna och kommunerna uppger att de har anpassade IT-säkerhetslösningar för olika individer. Med IT-säkerhetslösningar avses skydd mot intrång och attacker i IT-miljön. Endast 14 procent har speciellt anpassad IT-säkerhet för VD eller andra höga chefer. Samtidigt upplever 56 procent av IT-säkerhetscheferna att hotbilden rörande IT-relaterade hot ökat jämfört med för tre år sedan.

– Att chefer inte är utrustade med rätt säkerhetslösningar utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Vid ett IT-angrepp kan angriparna lätt stjäla affärskritisk information i fall det saknas rätt säkerhetsnivå, säger Anna Barkvall.

Undersökningen visar att hela 45 procent av börsbolagens VD:ar eller höga chefer i offentlig sektor inte har genomgått någon utbildning i IT-säkerhet överhuvudtaget. 37 procent av IT-säkerhetscheferna anger att VD:ar och höga chefer har liten eller mycket liten medvetenhet om att IT-säkerhetsrisker kan rikta sig mot dem personligen.

Under 2014 genomförde myndigheten FRA IT-säkerhetsanalyser hos ett tiotal statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Under detta arbete framkom ofta sårbarheter i säkerhet och system. FRA konstaterar också att människan ofta är den svagaste länken i systemet och att säkerhetsbestämmelser ofta finns men att steget till faktisk säkerhet är långt. FRA är en myndighet som bland annat har till uppgift stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag.

– Att många företagsledare inte är medvetna om riskerna med IT-användning beror på att de inte får rätt utbildning och information. Många är därför omedvetna om riskerna med att arbeta från osäkra uppkopplingar i hemmet eller att använda en privat surfplatta i arbetet. Förutom säker teknik måste det till mer utbildning och information, säger Anna Barkvall.

NTT Com Securitys tips för att minska säkerhetsriskerna:

  • Kontroll av chefers tekniska utrustning dygnet runt för att förhindra intrång.
  • Riskanalys och åtgärdsplan för varje person i ledande befattning.
  • Säkrare tekniska lösningar på jobbet och i hemmet. Installera ett separat nät hemma för arbetsrelaterad uppgifter.
  • Utbilda chefer i risker på nätet.

 

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...