• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen inleder Säkerhetsgalan

Tisdagen den 27 september arrangeras hela branschens Säkerhetsgala då vi förutom att dela ut utmärkelsen till Årets Säkerhetsprofil och till Framtidens Säkerhetstalang har en hel eftermiddag med högintressanta gäster. Vi fick några minuter med Anna Sjöberg, Säkerhetspolisen.

-

Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen.

Hallå där Anna Sjöberg, operativ chef vid Säkerhetspolisen, du inledningstalar på Säkerhetsgalan. Vad kommer du beröra i ditt tal?

– Att beskriva hur Sveriges säkerhet utmanas från flera håll. Hur det blir allt tydligare att hotet mot Sverige och demokratin både breddats och förändrats i snabb takt från såväl främmande makt som från våldsbejakande extremister. Rysslands invasion av Ukraina påverkar förstås också Sveriges säkerhet, både på kort och lång sikt. Detta kommer jag att belysa i mitt anförande.

Du har arbetet inom Säkerhetspolisen sedan 1997 skulle du säga att hoten är ungefär likvärdiga år till år eller är det stora förändringar?

– Säkerhetshoten mot Sverige förändras över tid. Extremism och terrorattentat har allvarligt påverkat utvecklingen under lång tid. Sedan flera år tillbaka finns en förhöjd hotbild från främmande makt. Säkerhetspolisens arbete följer samhällsutvecklingen i stort även om uppdraget att skydda Sverige och demokratin kvarstår.

Du kommer även in på rådande terrorhot och ensamagerande gärningsmän – brukar dessa hot öka/påverkas av att det är ett valår?

– Intresset för Sverige och aktiviteten i de miljöer Säkerhetspolisen arbetar mot ökar generellt i samband med en valrörelse. Detta gäller såväl främmande makt som inom den våldsbejakande extremismen. Det tillhör normalbilden för valrörelsen och valet och är något vi tar höjd för i vårt operativa arbete. Det är en utmaning att förhindra ensamagerande gärningspersoner att begå allvarliga brott. 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...