• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Agera snabbt – enligt Verizonz trendrapport

-

Under 2016 fortsätter den digitala revolutionen med full kraft. För att organisationer optimalt ska kunna utnyttja denna till sin fördel krävs grundläggande förändringar bland annat inom dess företagskultur, drifthantering och infrastruktur. Följande trender kommer att prägla IT-användandet under 2016, förutspår Verizon.

 1. Kundernas krav styr företagens utveckling. Arbetet med att etablera nya ”back-office”-affärsprocesser för att möta kundernas behov, kommer att förändra företagens arbetsmetoder. Inte minst Big Data på detaljnivå kommer att spela en allt mer avgörande roll för att företagen ska kunna möta slutanvändarnas behov.
 1. Hastigheten avgör. Att vara ”först på plan” blir mer avgörande än någonsin tidigare. De företag som snabbt och konsekvent klarar av att hantera flexibla processer kommer att knyta till sig såväl viktiga kunder, som samarbetspartners och anställda.
 1. Nätverkskonvergens. Ett nätverk har tidigare uppfattas som en enkel väg att transportera data över. Nu väntas nätverket alltmer fungera som ett verktyg för att utföra en mängd olika tjänster, som t ex kommunikation, video och andra ”layer 7”-lösningar. Under 2016 väntas säkerhets- och molntjänster i högre grad bli en del av själva nätverket.
 1. Gör det åt mig – jag betalar! (DIY är förbi). Kunddrivna affärsmodeller och IT-tjänster blir allt mer komplicerade. Globala företag använder idag ofta flera molnlösningar och nätverk, vilket innebär ökade systemsäkerhetsrisker. Därför måste företag fokusera ännu mer på sin kärnverksamhet och betala för att pålitliga leverantörer gör de säkerhetsuppdateringar som krävs.
 1. Det krävs ett ekosystem. Såväl ”gör-det-själv”-strategier som ”one size”-lösningar är på väg bort. Idag krävs en symbios av olika teknologier för att organisationer ska fungera. Leverantörer som smidigt kan integrera olika tjänster i ett övergripande IT-system blir allt viktigare.
 1. Resultat är A och O. Kraven på företag att ständigt förbättra sina resultat fortsätter att öka, vilket sätter stor press på att leverantörerna kan erbjuda lönsamma och smidiga IT-lösningar. Affärsresultaten kommer att vara direkt relaterade till IT-leverantörernas arbetsprestationer.
 1. En uppkopplad värld stöds av artificiell intelligens och Virtual Reality. Vi kommer att se alltfler uppkopplade enheter inom alla områden. Maskinerna kommer inte längre bara kommunicera med varandra, utan även i större utsträckning interagera med oss människor. Teknologiska framsteg inom artificiell intelligens och Virtual Reality kommer att spela en allt viktigare roll för företag.
 1. Digital integritet och regleringar. I en värld där ”the bad guys” blir bättre och bättre på IT är det viktigare än någonsin för företag att hitta effektiva strategier för att hitta en balans mellan tillväxt och säkerhet.
 1. Vi kommer under 2016 att få se flera större säkerhetsöverträdelser.  Säkerhetsvinnarna under 2016 kommer att vara de som har möjlighet att utveckla flexibla och analysbaserade säkerhetsstrategier för sina IT-system, för att snabbt identifiera brister och sårbarheter, upptäcka intrång och snabbt hindra åtkomst.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...