• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

ABB SmartVentilation ger operatörssäkerhet i gudlgruvan

-

Foto: Boliden
Foto: Boliden

Behovsstyrd ventilation ger frisk luft i gruvan samtidigt som energibesparingar på 54 procent för ventilation och 21 procent för luftuppvärmning uppnåtts sedan det togs i drift.

I juni 2015 levererade ABB ett behovsstyrt ventilationssystem för Bolidens guldgruva i Kankberg. Systemet, SmartVentilation som ger behovsstyrd ventilation, ger frisk luft i den 500 meter djupa underjordsgruvan som utvinner guld, tellur och andra mineraler för kommersiell elektronik och industriellt bruk.

Förutom att ge frisk luft, hjälper SmartVentilation ventilationsutrustningen fungera effektivare. Sedan det togs i drift tidigare i år vid Kankberg, har systemet sparat 54 procent energi för ventilation, och 21 procent energi för luftuppvärmning jämfört med driften utan denna teknik.

Projektet utökar gruvans befintliga 800xA styrsystem genom att lägga till SmartVentilation för att förse alla arbetsområden rikligt med frisk luft och säkerställa gruvarbetarnas säkerhet och komfort. Systemet använder ett bibliotek av funktioner anpassade för Kankberg, inklusive uppvärmningen av frisk luft som gruvan förses med.

– Denna lösning levererar ABB:s löfte på smart teknik som kan ge en hälsosam, säker och energieffektiv arbetsmiljö för Bolidens verksamhet. Det understryker vårt engagemang i att använda teknik som förser kunder i alla branscher med integrerade lösningar som avsevärt förbättrar verksamheten och operatörernas säkerhet, säger Roger Bailey, ansvarig för ABB:s globala verksamhet Process Industries.

I gruvmiljö, där förhållanden kan ändras snabbt, är tillförlitlig ventilation avgörande för gruvarbetarnas och utrustningens säkerhet. Styrsystemet måste vara anpassningsbart och utbyggbart för rådande omständigheter och framtida verksamhet.

 

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...